Skanska ja Metropolia Ammattikorkeakoulu sinetöivät pitkään jatkuneen kumppanuuden työelämäyhteistyösopimuksella

24.11.2023 - 10:00

Skanska ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, ja nyt kumppanuus on sinetöity työelämäyhteistyösopimuksella. Sopimus virallistettiin allekirjoituksin 23.11.2023 Metropolian hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Myllypurossa. Yhteistyö liittyy muun muassa Metropolian opiskelijoiden työelämälähtöiseen opiskeluun ja harjoitteluun, tutkimus- ja kehitystyöhön innovaatiotoiminnassa sekä Skanskan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Skanska on tarjonnut Metropolian rakennusalan opiskelijoille työmaatyöskentelyyn tarvittavan työturvallisuuskorttikoulutuksen vuodesta 2016 alkaen, ja kortin on suorittanut jo noin 1 500 opiskelijaa. Lisäksi innovaatioyhteistyön ytimessä on ollut vuonna 2021 valmistunut älykotien kehitysalusta SmartLab, joka on asumista palvelevan teknologian palveluiden kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu kevytrakenteinen asunto Metropolian Myllypuron kampuksella. SmartLab toimii myös alustana ja koekenttänä opiskelijoiden innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab kytkee yrityskumppaneiden vahvan kehitystoiminnan Metropolian rakennusalan tulevien ammattilaisten kanssa, jolloin opetus sekä yritysten käytännön työ ja kehitystoiminta limittyvät tiiviisti keskenään.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Suomessa Skanskassa työskentelee noin 2 000 henkilöä, ja toiminta kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Monet uusista työntekijöitä ovatkin Metropolian rakennusalan opiskelijoita, jotka pääsevät yhdessä monimuotoisten tiimien kanssa kehittämään innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja edistämään terveellistä elämää yli sukupolvien..

“Skanska Oppiva -harjoitteluohjelmaan osallistujista merkittävä osa tulee Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Laaja ja monipuolinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille työelämälähtöisen lähestymisen, missä hyödynnetään esimerkiksi SmartLab-alustaa innovaatioprojekteissa. Voimme myös tarjota Metropolian kautta täydennyskoulutusta henkilöstöllemme. Uskon, että vuoropuhelu ja aktiivinen yhteistyö on hyödyllistä molemmille osapuolille”, kertoo henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär Skanskasta.

Allekirjoitustilaisuus Myllypurossa

Sopimuksen allekirjoittivat Metropolian varatoimitusjohtaja Simo Mustila ja Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Mutkatonta yhteistyötä ja uusia kiinteistö- ja rakennusalan avauksia

Työelämän tarpeista lähtevä jatkuva oppiminen on muotoutunut osaksi Metropolian filosofiaa. Skanskan laajentuva työelämäkumppanuus avaa erityisesti Metropolian rakennusalan ja liiketoiminnan opiskelijoille lukuisia uusia mahdollisuuksia. Perinteisen opintojaksoyhteistyön ja yritysvierailujen lisäksi Metropolian opiskelijoille tarjoutuukin mahdollisuuksia päästä Skanskaan esimerkiksi harjoitteluun, toteuttaa opinnäytetyö tai osallistua projektitoimeksiantoihin.

Metropolian teknologiapäällikkö Harri Hahkala on tyytyväinen Skanskan kanssa tähän asti tehtyyn yhteistyöhön. Hahkala kuvailee yhteistyötä mutkattomaksi - uusiin yhteistyöideoihin suhtaudutaan avoimesti puolin ja toisin.

”Kumppanuus Skanskan kanssa on Metropolialle ja opiskelijoillemme erittäin arvokasta. Syventämällä yhteistyötämme voimme osoittaa opiskelijoille, että olemme heistä oikeasti kiinnostuneita ja myös yritykset haluavat olla mukana edistämässä nuorten tulevia työuria ja opintojen jälkeistä työllistymistä. On todella hienoa, että Skanskan kaltainen suuri toimija on mukana tulevaisuuden rakennusalan osaajien polulla. Yhteistyömme tulee tästä edelleen kehittymään ja laajentumaan”, arvoi Hahkala.

Skanska ja Metropolia allekirjoitustilaisuudessa

Kuvassa vasemmalta Harri Hahkala, Jorma Säteri ja Simo Mustila Metropoliasta, Nina Jankola-Väntär, ja Jenni Karjalainen Skanskalta sekä Anna-Stina Tähkävuori ja Katariina Rönnqvist Metropoliasta.

Lisätietoja antavat

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Harri Hahkala
Teknologiapäällikkö, kiinteistöalan kestävä kehitys
harri.hahkala [at] metropolia.fi (harri[dot]hahkala[at]metropolia[dot]fi)
+358 40 082 8636

Skanska
Nina Jankola-Väntär
Henkilöstöjohtaja
nina.jankola-vantar [at] skanska.fi (nina[dot]jankola-vantar[at]skanska[dot]fi)
+358 40 543 2417