Tohtoriopinnot ovat relevantteja myös ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville

6.6.2022 - 09:00

Teijo TakalaLähes vuosikymmenen ajan urheiluvälinesektorilla työskennellyt Teijo Takanen oli urallaan uuden äärellä. Hänelle tarjottiin uusi ja vastuullisempi osastovastaavan esimiesrooli Tampereen Intersportissa. Uudessa tehtävässään Teijo vastasi 5 henkilön myyntitiimin esimiehenä jalkineosaston myyntitavoitteista ja osaston päivittäisistä toiminnoista. Teijon tehtäväksi tuli kehittää liiketoimintaa kuten myynnillisten tunnuslukujen ja asiakastyytyväisyyden seurantaa ja analysointia. Hän sai vastuulleen lisäksi osastonsa myynnilliset kvartaalitavoitteet.

Joustavia ja kansainvälisiä opintoja työn ohessa

Teijo on läpi työuransa arvostanut jatkuvaa oppimista ja uuden työtehtävän kautta hän sai kipinän jatkaa liiketalouden opintojaan. Vuonna 2018 hän suoritti liiketalouden tradenomitutkinnon Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon Teijo opiskeli Amiedussa vuonna 2019. Verkostojensa kautta Teijo tiesi, että YAMK-tutkinto Metropoliasta on kilpailukykyinen ja arvostettu työmarkkinoilla. Niinpä Teijo aloitti opinnot Metropolian liiketoiminnan kehittämisen ylemmässä AMK-tutkinnossa. vuonna 2020. Metropolian liiketalouden opinnoista Teijo haki erityisesti tukea myynnilliseen johtamistyöhön ja esimiestyöskentelyyn.

Teijo on nyt noin kahden vuoden ajan suorittanut ylempiä AMK-opintojaan pääosin töidensä ohessa. Hän on kokenut sen toimivaksi ratkaisuksi, sillä opinnot Metropoliassa ovat työelämälähtöisiä ja uusia oppeja on päässyt heti hyödyntämään omassa työssä. Vuonna 2021 Teijo päätti lähteä puolen vuoden vaihto-opiskelujaksolle Ranskaan. Vaihto-opiskelu Lyonissa ESDES Lyon Business Schoolissa on ollut hänen tähänastisen opiskeluaikansa paras kokemus. Teijo suosittelee vaihto-opintoja aivan jokaiselle.

“Luokallani oli noin eri 10 kansalaisuutta, joten vaihto-opiskelu kehitti loistavasti englannin kielen taitoani. Sain myös inspiraation vaihdosta mahdollisesti uusiin urapolkuihin ja toivonkin, että tulevaisuudessa voisin tehdä enemmän kansainvälisiä työtehtäviä englannin kielellä.” Teijon aikataulu painottui opiskeluihin päivisin, ja iltaisin hänellä oli aikaa myös tutustua ranskalaiseen kulttuuriin ja paikallisiin ihmisiin.

Kansainvälisyys näkyy vahvasti Metropoliassa läpi opintojen. Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan on sisällytetty englanninkielisiä kursseja, joilla pääsee tutustumaan kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin ja vaihto-opiskelijoihin. Kurssien yhteistyöprojektit ovat avanneet Teijolle uusia näkökulmia eri kulttuureista. Hän on oppinut ymmärtämään erilaista kohderyhmäajattelua, joka on tärkeää etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Suunnitelmissa ylemmän AMK-tutkinnon jälkeen tohtoriopinnot

Keskustelut Metropolian uraohjausta antavien opinto-ohjaajien kanssa ovat sytyttäneet opiskelukipinän mahdollisiin tohtoriopintoihin. “On ollut silmiä avaavaa ymmärtää, että tohtoriopinnot ovat relevantteja myös ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville. On hienoa, että Metropolian opinto-ohjaajat aktiivisesti kartoittavat jatko-opiskelumahdollisuuksia ja kannustavat jatkamaan intohimoni eli jatkuvan oppimisen parissa.”

Opinnäytetyössään Teijo tekee tutkimusprojektin Metropolia Proof Healthin myyntikanavien ja -prosessien kehittämisestä. Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille prekliinisiä testaus- ja tutkimuspalveluita. Vinkkinä uusille opiskelijoille Teijo sanoo: “Ei kannata pelästyä vaikka opinnäytetyö olisi omalle koulutusorganisaatiolle. Metropolia on ammattikorkeakoulusektorilla edelläkävijä ja se näkyy muun muassa siinä, että Metropolia Proof Health ottaa hyvin avoimesti vastaan tutkimusehdotuksiani ja käymme jatkuvaa dialogia opinnäytetyöstä heidän kanssaan.” Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö voi antaa jatkossa mahdollisuuden myös laajentumiselle väitöskirjaksi.

Kenelle Teijo suosittelee kansainvälisiä liiketalouden YAMK-opintoja Metropoliassa?

“Metropolia on työelämälähtöinen korkeakoulu ja edelläkävijä Suomen ammattikorkeakoulukentällä. Tästä esimerkkinä innovaatiokeskittymät sekä muun muassa Suomen ensimmäinen simulaatiosairaala Myllypuron kampuksella, joka on eurooppalaisessakin mittakaavassa ainutlaatuinen saavutus.”

Teijon kokemuksen mukaan Metropoliassa saa opiskella monen eri sektorin ammattilaisten kanssa, ja kurssien ryhmäkeskustelut ovat antoisia ja opettavaisia. Opinnoissa menestyäkseen luonteeltaan on hyvä olla päämäärätietoinen ja itseohjautuva, kuten työelämässä nykyään ylipäätään. Opinnoissa auttaa suuresti, kun suhtautuu oppimaansa intohimoisesti ja vie opit heti käytäntöön.

Minne Teijon tie vie seuraavaksi?

“Konkreettinen ensimmäinen jatkosuunnitelma on, että menen takaisin työmarkkinoille. Jossain vaiheessa minulla on toiveena siirtyä B2B-sektorille maahantuonnin puolelle. Tohtoriopinnot ovat myös mielessä kiitos Metropolian opinto-ohjaajien. Minulla on aina pilke silmäkulmassa aina jollekin uudelle!”

Lisätietoja

Liiketoiminnan kehittämisen ylempi AMK-tutkinto