Tuetun keikkatyön mallilla työtä osatyökykyisille joustavasti ja vastuullisesti - esimerkkinä arkistointikeikka Metropoliassa

8.6.2021 - 12:50

Jos on pitkään ollut pois työelämästä, saattaa avoimille työmarkkinoille palaaminen olla vaikeaa. Tuetun keikkatyön kautta pääsee kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja testaamaan omia työtaitojaan. Keikkatöitä löytyy jokaiselta työpaikalta. Ne ovat esimerkiksi töitä, joihin ei työpaikalta suoraan löydy tekijää tai jotka liittyvät ruuhkahuippuihin. Yksilön, läheisten ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön myös silloin, kun työtuntimäärä on pieni.

"Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli" -hankkeen tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistyvien työ- ja toimintakykyä, osallisuuden kokemusta sekä valmiuksia työelämään. Tuettu keikkatyö tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Sähköisen työnvälitysalustan kautta keikkalaisen tilaaminen, työstä sopiminen sekä palkanmaksu sujuu joustavasti ja vastuullisesti. Keikkatyötä tarjoaville työnantajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa työllistää kohderyhmää ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Hankkeen toteuttavat vuosina 2019 - 2021 Metropolia ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

”Tuettu keikkatyö on hieno mahdollisuus työnantajalle sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamiseen. Se on heikommassa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle merkityksellinen mahdollisuus kokeilla palkkatyötä ja erilaisia työtehtäviä. Tuettu keikkatyö voi olla yksi askel kohti pitempiaikaista työllistymistä. Metropolia on mahdollistanut tuetun keikkatyön useille”, kertoo projektipäällikkö Ulla Vehkaperä.

Työstä saatu korvaus ja aidot työtehtävät tärkeitä

Metropolian Myllypuron kampuksella on keikkalaisia käynyt tekemässä monenlaisia töitä kuluneen lukuvuoden aikana. Samalla kampuksen HyMy-kylässä harjoittelussa olevat opiskelijat ovat saaneet arvokasta kokemusta tuetusta työllistämisestä, heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ohjaamisesta sekä työtehtävien ja työkyvyn arvioinnista.

Lukukauden aikana Metropolian arkistoon oli kerääntynyt iso määrä opiskelijoiden kliinisen harjoittelun dokumentteja, jotka odottivat aakkostamista ja mapittamista. Metropolia tarjosi kevään ja alkukesän 2021 aikana arkistointityötä Puuttuva Pala -hankkeen keikkatyöryhmälle.

Työtunnit ostettiin ennakkoon WorkPilots-alustalla, jotta työtehtävät pystyttiin avaamaan ja kohdentamaan hankkeen keikkatyötyöryhmälle. Tämän jälkeen keikasta kiinnostuneet pystyivät hakemaan keikkaa alustan kautta. Arkistossa työskenteli ja kokeili omia työtaitojaan yhteensä neljätoista eri keikkatyöntekijää. Työtä tehtiin pareittain kolmesta neljään tuntiin päivässä.

Keikkalaiset kertoivat, että heille kymmenen euron tuntipalkkio on merkittävä, mutta sen lisäksi tärkeää oli saada tehdä oikeaa työtä. Myös työn sosiaalinen merkitys koettiin tärkeänä, erityisesti koska koronatilanteen vuoksi kontaktit ovat olleet normaalitilannetta vähäisempiä. Vaikka oma osaaminen ja jaksaminen saattoi joitakin keikkalaisia huolettaa, tuntui kokemus heistä turvalliselta; tukea oli koko ajan saatavilla ja päivittäinen työmäärä oli sopiva. Työkeikan hakeminen on myös työtaitojen harjoittelua ja työnvälitysalustan haltuunotossa puolestaan digitaidot kehittyvät. Keikalla käynti rytmittää päivää, kun tulee lähdettyä liikkeelle.

Metropolian opiskelijat Sara Lipponen, Riku Immonen ja Anna Shcherbakova toimivat keikoilla työvalmentajina. He tekivät myös esimerkkivideon siitä, miten mitä tuettu keikkatyö on ja miten WorkPilots-alusta toimii.

Katso video: Esimerkki Tuetusta keikkatyöstä. Arkistointia Metropoliassa.

Sairaanhoidon opiskelija Riku Immonen Metropolian arkistossa.

Sairaanhoidon opiskelija Riku Immonen Metropolian arkistossa. Kuva: Anna Shcherbakova

Puuttuva Pala – Tuetun keikkatyön malli -ESR-hanke on Metropolian ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Tuetun keikkatyön malli julkaistaan syksyllä 2021. Lue lisää Puuttuva Pala -hankkeesta hankkeen sivustolta.

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä
projektipäällikkö
p. 040 7145 147
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi (ulla[dot]vehkapera[at]metropolia[dot]fi)