Työkykykoordinaattorikoulutus käynnissä Metropoliassa

22.11.2021 - 11:45

Kuva: Jaana, Anne ja Elina pohtimassa sijoittumistaan palvelujärjestelmään (vas.) Jaana Solehmainen, Anne Raivio ja Elina Kolehmainen

Kuva: Jaana Solehmainen, Anne Raivio ja Elina Kolehmainen pohtimassa sijoittumistaan palvelujärjestelmään.

Ensimmäinen Metropolian tuottama Työkykykoordinaattorikoulutus alkoi lokakuussa. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat työ, työllistyminen, työllistymispalvelut, työkyky, monialainen työskentely. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat; työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op). Koulutuksen tuottama osaaminen sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, sote-keskuksissa, TE-palveluissa, työhönvalmennuksissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR-tehtävissä.

Koulutuksessa on mukana eri alojen ammattilaisia avoimen amk:n kautta sekä Metropolian omia opiskelijoita. Koulutuksesta vastaa moniammatillinen opettajatiimi Johanna Holvikivi, Anu Ihanus ja Ulla Vehkaperä. Toteutuksessa on myös mukana yhteistyöverkostoja esimerkiksi Keva, Kuntoutussäätiö, Helsingin kaupunki sekä eri järjestöt.

Kuva: Työkykykoordinaattorikoulutuksen kolmannen luennon alussa etsittiin kuva vastaamaan omaa työkykyään.

Kuva: Työkykykoordinaattorikoulutuksen kolmannen luennon alussa etsittiin kuva vastaamaan omaa työkykyään. 

Tänään ryhmä perehtyi Ulla Vehkaperän johdolla työkyvyn käsitteeseen, työkyvyn ylläpitämiseen, arviointiin ja edistämiseen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi käytiin keskustelua työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden rooleista. Liikkeelle lähdettiin omasta työkyvystä, etsittiin omaa työkykyä kuvaava taidekortti. Keskustelun yhteenvedossa pohdittiin omia käsityksiä työkyvystä ja työllistävyydestä, kuinka ne ohjaavat omaa työtä.

”Harvoin tulee miettiä omaa työkykyä”
”Tärkeä pohtia omaa arvomaailmaa”
” Yhtä suhteellista on osatyökykyisyyden arviointi, työn mukauttamisen idea”

Kuva: Merituuli Vuorikoski arvioi omaa työkykyään tänä päivänä.
Kuva: Merituuli Vuorikoski arvioi omaa työkykyään tänä päivänä. 

Vaikutelmia koulutuksesta - osallistujien kommentteja

    ”Mielenkiintoinen, antaa noviisille pohjatietoa”
    ”Täydentää omaa osaamista ja uuden oppimisesta saa motivaatiota työhön”
    ”Informatiivinen, voi jakaa muilta kokemuksia”

Seuraava Työkykykoordinaattorikoulutus alkaa maaliskuussa 2022, johon voi osallistua joko avoimina ammattikorkeakoulu-opintoina tai vapaasti valittavina opintoina tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Kuvat Anu Ihanus.

Lisätietoja

Johanna Holvikivi