Varhaiskasvatuksen sosionomiksi valmistunut Julia Hiltunen: ”Sosionomin työ on yhteisöllistä ja käytännönläheistä”

28.8.2023 - 08:00

Julia Hiltunen valmistui sosionomiksi

Sosiaalialasta jo lukioajoista lähtien kiinnostunut Julia Hiltunen aloitti sosiaalialan korkeakouluopinnot Metropoliassa pian ylioppilaaksi kirjoitettuaan tammikuussa 2020. Helsingistä kotoisin oleva Julia sanoo, että korkeakouluopintoja oli jouhevaa jatkaa jo entuudestaan tutulla kotipaikkakunnalla Myllypuron uudella kampuksella.

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi perhepalveluista, Kelan työntekijänä tai koulukuraattorina. Julia valitsi heti ensimmäisenä vuonna suuntautumisalakseen varhaiskasvatuksen. Sosionomin perinteisten tehtävien lisäksi hänen suuntautumisensa antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina.

”Sosionomian opiskelu tuntui omalta jutulta heti alusta lähtien. Varhaiskasvatuksen suuntautuminen on alalla melko uutta. Opiskelu oli tosi käytännönläheistä, jota toivoikin. Olen päässyt ihan fyysisesti opiskelemaan esimerkiksi musiikin tekemistä, taidetta, soittimia ja välineitä”, kertoo Julia innostuneena.

Työllistyä voi jo opintojen aikana

Julia kertoo, että työelämälähtöisyys on sosionomian opiskelussa konkreettisesti läsnä miltei jokaisella opintojaksolla, erityisesti varhaiskasvatuksen suuntautumisessa. Opintojaksoilla oli esimerkiksi vierailijoita järjestöistä ja lastensuojelusta, tai vähintäänkin tunnilla yhdessä kurssikavereiden kanssa pohdittiin, millaisia palveluita voitaisiin sosionomin työssä tarjota.

Työharjoittelut kuuluvat olennaisena osana sosionomin opintoihin: ohjattua harjoittelua on yhteensä 30 opintoviikkoa. Julia kertoo tehneensä kaksi harjoittelujaksoa Helsingissä, ensimmäisen kunnallisessa päiväkodissa ja toisen seniorikeskuksessa. Kolmannen harjoittelun kohdalla hän halusi kokeilla uutta kaupunkia ja päätti rohkeasti muuttaa Turkuun.

”Hain itse asiassa tekemään sijaisuuksia, mutta päädyinkin täysipäiväiseen työsuhteeseen Pilke Päiväkotiin, joka on myös Metropolian työelämäkumppani. Pilke Päiväkodissa suoritin myös harjoitteluni ja löytyipä aihe opinnäytteeseenkin. Sosionomeista on yhteiskunnassamme iso pula ja voin taata, että sosionomille löytyy töitä paikkakunnasta riippumatta”, vakuuttaa Julia.

Päiväopinnoista monimuotototeutukseen

Sosiaalialaa voi Metropoliassa opiskella joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Tutkinnon voi suorittaa myös täysin englanniksi. Julia itse aloitti korkeakouluopintonsa päiväopiskelijana, jolloin luentoja oli päivittäin ja opetus oli tavallisesti niputettu joko aamu- tai iltapäivään. Kolmantena vuonna Julia vaihtoi päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen, joka mahdollisti myös työssäkäynnin joustavasti opintojen ohella.

Opettajiaan Julia kuvailee mukaviksi ja kannustaviksi. Erityisesti sosiaalialan lehtorit Satu Hakanen ja Päivi Eskelinen-Roos ovat jääneet Julian mieleen. Opetus on ollut todella käytännönläheistä, sillä opettajakunnalla on vankka kokemus alalta. Sosionomin työ on hyvin keskustelevaa ja yhteisöllistä, joten Julia kiittelee myös opetusta läpileikkaavaa dialogisuutta.

Olennainen osa sosionomin opintoja on opinnäytetyö, jossa opiskelija pääsee syventymään valitsemaansa aiheeseen. ”Minua oli jo pitkään inspiroinut perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja pallottelin opinnäytetyöni aihetta työpaikalla. Opinnäytteeni lopputuloksena syntyi varhaiskasvatuksen ammattilaisille opas, jossa annan vinkkejä vanhempien rennoista ryhmistä, joissa voi jutella vanhemmuudesta matalalla kynnyksellä”, kuvailee Julia.

Julia on hyvin tyytyväinen opintoihinsa modernilla hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Helsingin Myllypurossa. Viihtyisälle kampukselle on aina ollut helppo tulla ja hyödyntää niin kirjastoa, liikuntatiloja kuin mieluisia opiskelusoppeja. ”Olen saanut Metropoliasta hyvät valmiudet tulevaisuuden työuraani varten ja tunteen, että tiedän aidosti, mitä sosiaaliala on. Suuntautumiseni varhaiskasvatuksen lisäksi minulla on mahdollisuudet joustavasti liikkua myös sosiaalialan muihin tehtäviin vaikkapa seniorityöhön”, pohtii opintonsa kesällä 2023 päätökseen saanut Julia.

Sosiaaliala sopii ihmisten parissa viihtyville

Julian mukaan sosiaalialan korkeakouluopinnot sopivat kaikille, jotka viihtyvät ihmisten parissa. ”Jos on valmis työskentelemään ihmisten kanssa, mutta ei sen tarkemmin osaa suunnitelmiaan kiteyttää, niin sosionomitutkinto voisi olla hyvä opiskeluvaihtoehto. Koulutus antaa monipuolisen katsauksen alan eri työtehtävistä, ja lisäksi sosionomien työllisyys on vahvaa”, kiteyttää Julia.

Sosionomeilla on kahden työkokemusvuoden jälkeen myös mahdollisuus hakeutua opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa. YAMK-tutkinnossa keskitytään erityisesti sosiaalialan kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Tällä hetkellä Julia haluaa hetken levähtää 3,5 vuoden AMK-opintojen jälkeen, mutta ylempi tutkinto ei ole poissuljettu tulevaisuuden suunnitelma.

Lue lisää sosionomin AMK-opinnoista ja seuraavista hakuajoista.