Vuosittaisen uraseurannan tulokset - Metropoliasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti vakituisiin työsuhteisiin koulutustaan vastaaviin tehtäviin

12.1.2023 - 14:00

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Uraseurantakyselyn tulosten avulla saadaan tärkeää tietoa työllistymisestä, uramahdollisuuksista ja tutkinnon ajantasaisuudesta koulutuksen kehittämiseksi. Kyselyn järjestämisestä vastaavat Opetushallitus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2023 kaikille vuonna 2018 valmistuneille tutkinto-opiskelijoille.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola kiittää kaikkia alumneja aktiivisesta osallistumisesta tämän vuotiseen uraseurantakyselyyn. “Metropolian tavoitteena on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja meille metropolialaisille on kunnia-asia olla ratkaisemassa työelämän ja yhteiskunnan haasteita uutta innovoiden ja opiskelijoitamme kuunnellen”, toteaa Konkola.

Ammattikorkeakoulututkinto vastaa erinomaisesti työelämän tarpeisiin

Metropolian uraseurantakyselyyn vastasi yhteensä 1 086 AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijaa, vastausprosentin ollessa 35,5 prosenttia. Uraseurantakyselyyn kutsuttiin yhteensä 3 060 Metropoliasta vuonna 2017 valmistunutta alumnia.

Työelämälähtöinen oppiminen on osa Metropolian ja ammattikorkeakoulujen filosofiaa ja sillä on saavutettu merkittävä joukko tyytyväisiä AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneita alumneja. 85 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen tutkintoonsa Metropoliasta.

Tunnuslukuja Metropolian alumneista

Vastaajista valtaosa – jopa 89 prosenttia – ovat tyytyväisiä työuraansa viisi vuotta valmistumisesta. Vastauksista käy ilmi, että Metropoliasta valmistuneista 78 prosentin mielestä tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja jo opintojen aikana globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden työelämän kumppanien kanssa. Metropolian ja yritysten välinen yhteistyö syventää ja monipuolistaa työelämälähtöistä opiskelua ja vahvistaa opiskelijoiden asiantuntijuutta. Metropolia toimii tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa, ja nimettyjä työelämämäkumppaneita onkin jo yli 30 muun muassa Nokia, ABB ja Terveystalo.

Metropoliasta valmistuneet työllistyvät vakituisiin työsuhteisiin koulutustaan vastaaviin töihin

Metropoliasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti vakituisiin työsuhteisiin ja alaansa vastaavin töihin. Uraseurantaan vastanneista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 83 prosenttia ilmoitti työllistyneensä tutkintoaan vastaavalle alalle ja 75 prosenttia vakituiseen työsuhteeseen viisi vuotta valmistumisesta. Viisi prosenttia vastanneista toimivat yrittäjänä ja seitsemän prosenttia ilmoitti työskentelevänsä määräaikaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa.

Kyselyn tulosten valossa, YAMK-tutkinnon suorittaminen on kannattavaa urakehityksen ja palkkauksen kannalta. 79 prosenttia YAMK-tutkinnon suorittaneista ovat saaneet uuden työpaikan tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen. 78 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa enemmän palkkaa YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Metropoliasta valmistuneet AMK- ja YAMK-opiskelijat arvioivat koulutustaan asteikolla 0-6. Kaikkein tyytyväisimpiä he olivat opinnoista saatuun osaamiseen sekä työn vastaavuuteen seuraavilla osa-alueilla: alan keskeiset termit, menetelmät ja periaatteet (4,4), kyky oppia ja omaksua uutta (4,5), itsenäinen työskentely ja ajanhallinta (4,3) sekä oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus (4,3).

Metropolia kouluttaa tulevaisuuden ratkaisijoita ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen

Metropoliassa vauhditetaan muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa kouluttamalla tulevaisuuden asiantuntijoita kulttuurin, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutusaloille. Metropolialla on noin 60 000 alumnia, jotka ovat työllistyneet laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti merkittäville toimialoille muun muassa insinööreiksi, sairaanhoitajiksi sekä liike-elämän ja kulttuurin asiantuntijoiksi.

Suomen suurimpana ammattikorkeakouluna Metropolia kannustaa monialaiseen ajatteluun ja jatkuvaan oppimiseen – siksi Metropolia tukee monipuolisesti eri elämäntilanteisiin sopivia opiskelupolkuja oli kyseessä sitten uraansa aloitteleva nuori tai jo työelämän osaaja.

Metropolian opiskelijoiden, alumnien ja henkilöstön määrä

Lisätietoja ja alumnirekisteri

Mikäli haluat lisätietoja Metropolian uraseurantakyselyyn liittyen, olethan yhteydessä osoitteeseen alumni [at] metropolia.fi.

Kaikki Metropolian AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet opiskelijat ovat lähtökohtaisesti alumnirekisterissä. Alumnirekisteriin voi liittyä myös Metropolian verkkosivujen kautta. Alumnina saat neljä kertaa vuodessa alumniuutiskirjeen, jossa kerrotaan muun muassa tulevista tapahtumista ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Seuraavat hakuajat AMK- ja YAMK-tutkintoihin

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu uraseurantakyselyn tuloksista