AMKoodari -
koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodarista AMKosaajaan

AMKoodari oli vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutettiin viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjosivat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKoodari-koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Ilmoittautuminen opintojaksoille on päättynyt / Registration is closed