AMKoodari -
koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodarista AMKosaajaan

AMKoodari oli vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutettiin viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjosivat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKoodari-koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

AMKoodarin jalanjäljissä jatkaa AMKosaaja. Hankkeen opintotarjonta uudistuu ja laajenee vuoden 2022 aikana.

Tutustu Metropolian AMKosaaja-hankkeen koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan.

Amkoodari-osaamismerkillä viestit kätevästi osaamisestasi

Aktiivisena AMKoodari-opintojaksojen suorittajana voit saada anomuksesta osaamismerkin.
Osaamismerkki myönnetään 30 opintopisteestä ja siinä huomioidaan suoritukset kaikkiin viiteen ammattikorkeakouluun (Metropolia, Laurea, Haaga-Helia, Hamk ja Xamk).

Osaamismerkki (Open Badge) on organisaation tai yksilön luoma ja myöntämä digitaalinen suositus jolla tunnustetaan ja tunnistetaan merkin saajan taidot, osaaminen ja saavutukset. Osaamismerkkejä voi kätevästi lisätä esimerkiksi CV-asiakirjaan. tai henkilökohtaiseen portfolioon.

Jos olet jo suorittanut vähintään 30 opintopistettä, hae AMKoodari-osaamismerkkiä e-lomakkeella! Kun suoritukset on tarkistettu, saat sähköpostin myönnetystä merkistä, joka tulee ottaa vastaan seitsemän päivän kuluessa.

Ilmoittautuminen opintojaksoille on päättynyt / Registration is closed

Tutustu AMKoodari-hankerekisterin tietosuojaselosteeseen