AV-tuotantojen johtamisen erikoistumiskoulutus

Perustiedot

Laajuus
30 op
Aloituspaikat
20
Hinta
500 €

Haluatko kehittää osaamistasi ja

 • täydentää audiovisuaalisen projektin johtamisosaamista ja esihenkilötaitoja
 • hyödyntää dramaturgiaa ja erilaisia työmetodeja sisällön kehittelyprosessissa
 • täydentää tuotannon talousosaamista
 • ymmärtää, miten tuotantoja rahoitetaan, myydään ja levitetään
 • huomioida kestävän tuotannon periaatteet ja edellytykset
 • tuntea tekijänoikeudet ja sopimukset kv-tuotannoissa

Metropolia AMK tarjoaa 1,5 vuoden mittaista audiovisuaalisten tuotantojen johtamisen erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 30 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä audiovisuaalisessa tuotannossa. Koulutus alkaa syyskuussa 2024 ja sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän ja kuuden ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Kouluttajina toimii asiantuntijoita työelämästä ja korkeakouluista.

Koulutuksen kohderyhmä

Kohderyhmää ovat henkilöt, jotka tällä hetkellä toimivat audiovisuaalisella alalla tai media-alalla esihenkilöinä esimerkiksi tuotantopäällikköinä, linjatuottajina tai vastaavissa tehtävissä ja haluavat ottaa seuraavan askeleen kohti tuottajuutta, vastaavaa tuottajuutta tai muita alan johtotehtäviä.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta opiskelijalle on 500,00 € (0% alv). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista. Koulutus maksetaan kerralla opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Hakuaika ja valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa korkeakoulututkinnon suorittaneita työelämässä toimivia audiovisuaalisen alan esihenkilöinä toimivia ammattilaisia, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on audiovisuaalisen alan esihenkilötyökokemusta vähintään viisi vuotta ja niitä hakijoita, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakukelpoiset hakijat valitaan hakujärjestyksessä ja tarvittaessa suoritetaan haastattelu, jos a) tarvitaan lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta voidakseen arvioida hakijan hakukelpoisuus koulutukseen tai b) useampi hakija on jättänyt hakemuksen samaan aikaan ja hakijat pitää saada keskinäiseen soveltuvuusjärjestykseen. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Haku koulutukseen tapahtuu e-lomakkeen kautta, jonka liitteeksi laitetaan CV.

Haku alkaa 1.3.2024 klo 8.00 ja päättyy 17.5.2024 klo 23.59

Hae AV-tuotantojen johtamisen erikoistumisopintoihin e-lomakkeella.

Tutustu ja täytä hakulomake huolellisesti. Hakulomakkeen voi täyttää vaiheittain.

Hakulomakkeen lähettäminen ei ole vahvistus opintoihin pääsystä vaan opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 14.6.2024 mennessä sähköpostitse. Valituksi tulleen tulee varmistaa opiskelupaikkansa viimeistään 19.6.2024 mennessä. Sen jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Osallistujan peruutusehdot lukevat hakulomakkeessa.

Mikäli aloituspaikkamäärä ei täyty soveltuvista hakijoista, koulutusta ei järjestetä. Jos Metropolia Ammattikorkeakoulu peruu opetuksen, maksuja ei peritä ja jo maksetut maksut palautetaan.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 30 op. Opintojaksot ovat:

 • Dramaturgia ja kehittelyprosessi - elokuva ja draamasarjat, 5 op.
 • Henkilöstön johtaminen, 5 op.
 • Tuotannon talous, 5 op.
 • Tekijänoikeudet ja sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistuotannoissa, 5 op.
 • Green production - Kestävä tuotanto, 5 op.
 • Rahoitus, myynti ja levitys, 5 op.

Opintojaksojen tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta Opinto-oppaasta.

Aikataulu ja toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Opetus järjestetään hybridinä (sekä lähi- että etäopetus) tai kokonaan etäopetuksena. Lähiopetus järjestetään Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella tai Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opetus tapahtuu suomen ja englannin kielellä.


Opintojen ajoitukset lukukausittain:

Syksy 2024

 • Johdatus koulutukseen ja käytännön asiat (Teams)
  keskiviikko 28.8. klo 17–19
 • Dramaturgia ja kehittelyprosessi – elokuva ja draamasarjat (Metropolia, hybridi)
  keskiviikkoisin 4.9.–9.10. klo 17–20
 • Henkilöstön johtaminen (Tampereen amk, hybridi)
  perjantait 1.11. klo 10–15, 15.11. klo 12–15 ja 29.11. klo 10-15

Kevät 2025

 • Tuotannon talous (Turun amk, etäopetus)
  20.1.–31.3, viisi opetuskertaa, tarkempi aikataulu täsmentyy
 • Rahoitus, myynti ja levitys (Metropolia, hybridi)
  keskiviikkoisin 2.4.–14.5. klo 17–20 (ei 30.4.)

Syksy 2025

 • Tekijänoikeudet ja sopimukset kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistuotannoissa (Metropolia, hybridi)
  keskiviikkoisin 3.9.–8.10. klo 17–20
 • Green production – Kestävä tuotanto (Metropolia. hybridi)
  keskiviikkoisin 22.10.–26.11. klo 17–20

Muutokset aikatauluihin mahdollisia.

*) Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. AV-alan erikoistumiskoulutuksen kehittäminen vastaa täsmäkoulutuksena alalla yleisesti vallitsevaan tuotanto-osaamisvajeeseen. Opetussuunnitelman on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Arcada yrkeshögskolan kanssa Opetus ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteyshenkilö

Antti-Veikko Salo
Antti-Veikko.Salo [at] metropolia.fi (Antti-Veikko[dot]Salo[at]metropolia[dot]fi)