Digitaalisen talousohjauksen ja vastuullisuusraportoinnin asiantuntijakoulutus (DigiEsgo)

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Yhdeksän (9) kuukautta
Laajuus
25 op
Aloituspaikat
60
Hinta
Maksuton

Talouden uudet osaajat!

Talousosaajan työ on murroksessa. Kestävyysraportointi koskee pian entistä suurempaa määrää yrityksiä ja ESG-raportointi tulee lakisääteiseksi. Automatisaatio ja data-analytiikka muokkaavat talouden tehtäviä. Haluatko oppia, mitä tämä merkitsee niin suurille kuin pienille yrityksille? Haluatko kehittyä tulevaisuuden talouden, digitalisaation ja vastuullisuusraportoinnin asiantuntijaksi? Tule mukaan digitaalisen talousohjauksen ja vastuullisuusraportoinnin koulutukseen!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Toimit talouden työtehtävissä ja haluat kehittää asiantuntijuuttasi eteenpäin joustavasti työn ohessa.
 • Koet, että osaamisesi vaatii päivittämistä nykyisiin tai uudenlaisiin työtehtäviin.
 • Tavoittelet uutta osaamista, jolla voit vastata digitaalisuuden ja kestävän kehityksen muuttuneisiin vaatimuksiin.
 • Haluat päivittää osaamistasi liittyen uuteen EU:n kestävyysraportointisääntelyyn (CSRD, EU taksonomia, ESRS).
 • Haluat kehittää datalukutaitoasi, hyödyntää analytiikka ja tekoälyä jokapäiväisissä tehtävissäsi sekä ongelmanratkaisussa.
 • Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja olet kehittänyt osaamistasi taloushallinnon työtehtävissä ja/tai talouden palvelutehtävissä.
 • Pystyt sitoutumaan yhdeksän (9) kuukautta kestäviin opintoihin ja kykenet oppimaan sekä itsenäisesti että aktiivisesti osana ryhmää.

Koulutukseen hyväksyminen ei edellytä muodollista pohjakoulutusta.

Koulutuksen sisältö

DigiEsgo-koulutus koostuu yhteisistä ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Opintoihin kuuluu viisi kaikille yhteistä opintojaksoa (laajuus yhteensä 25 opintopistettä), joiden lisäksi voit halutessasi valita myös yksi tai kaksi valinnaista opintojaksoa. Alla oleva kuva havainnollistaa koulutuksen rakennetta ja sisältöjä. Tutustu tarkemmin opintojaksoihin ja tavoitteisiin alla.

DigiEsgo -koulutuksen rakenne ja opintojaksokuvaukset.

Yhteiset opintojaksot (laajuus 25 opintopistettä)

 • Kestävä liiketoiminta ja talousohjaus, 5 op
  • Opiskelija kehittää vastuullisia liiketoimintamalleja, kestävän kehityksen tavoitteita ja avainmittareita.
 • Älykäs raportointi ja analytiikka, 5 op
  • Opiskelija osaa käyttää BI-työkaluja (Power BI) raportointiin, tiedon yhdistämiseen ja visualisointiin. Talous- ja liiketoimintatiedon lisäksi analysoidaan ESG-dataa (ympäristö, sosiaalinen, ja hallinto).
 • Talouden uusi osaaja, 5 op
  • Opiskelija osaa laajasti hyödyntää metataitoja, tietoa kestävässä talousohjauksessa ja päätöksenteossa sekä kehittyy ongelmanratkaisijana.
 • Kestävyysraportointi (ESG), 5 op
  • Opiskelija tunnistaa sekä organisaation että arvoketjun kestävän kehityksen menestystekijät, osaa toteuttaa olennaisuusanalyysin sekä kehittää ESG-raportointia huomioiden vastuullisuusraportoinnin eri viitekehykset (EU CSRD, ESRS, GRI).
 • Digitaalisen transformaation työkalut, 5 op
  • Opiskelija osaa arvioida organisaation tarvitsemia työkaluja ja ohjelmistoja sekä käyttää kansalaiskehittäjän työkaluja automatisointiin (Power Automate) ja sisäisen applikaation kehittämiseen (Power Apps).

Valinnaiset opintojaksot (laajuus 5-10 opintopistettä)

 • Ongelmanratkaisu analytiikalla, 5 op
  • Opiskelija tunnistaa ongelmia, joihin voidaan vastata tietoa louhimalla. Osaa hyödyntää valmiita drag and drop -data-algoritmeja ongelmien ratkaisuun.
 • Kehittämishanke, 5op
  • Opiskelija kehittää organisaation talous-, liiketoiminta- tai vastuullisuusraportointia.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutus toteutetaan noin 9 kuukautta kestävänä kokonaisuutena, joka on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa. Koulutus sisältää 5 opintojaksoa ja 2 vapaasti valittavaa opintojaksoa. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa ja lähiopetuspäivien välissä opiskellaan verkkoympäristössä, verkostoissa, pienryhmissä ja itsenäisesti. Osallistujan kanssa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka pohjalta osaamista kehitetään koulutuksen aikana. Koulutuksen voi tehdä myös osana organisaation kehittämisprojekteja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja vierailijaluennoitsijoina on useita oman alan huippuosaajia. Opiskelija voi hyödyntää osaamisen kehittämisessä AI-sovellutuksia, esim. Chat GPT:tä. Koulutus on suomenkielinen, mutta osa materiaaleista on englanninkielistä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa.

 • 2023 ryhmä: opinnot alkavat 21.9.2023 ja päättyvät 17.5.2024. (TÄYNNÄ, haku on päättynyt 30.4.2023)
 • 2024 ryhmä: opinnot alkavat 23.5.2024 ja päättyvät 13.2.2025. (TÄYNNÄ, haku on päättynyt 23.10.2023)

Hakuaika toukokuussa 2024 aloittavaan ryhmään on päättynyt, koulutus on täynnä. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, voit jättää yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse, kun seuraavan toteutuksen ajankohta on tiedossamme.

Jätä yhteystietosi tällä lomakkeella.

Hinta

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama ja osallistujalle ilmainen. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kouluttajat

Susanna Honka (Metropolia Ammattikorkeakoulu) on ollut kehittämässä uusia koulutuksia talouden osaajien tarpeisiin. Hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa digitaalisuuden, talouden prosessien, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyratkaisujen koulutussisältöjä. Parhaillaan hän on erikoistumassa EU CSRS/ESRS säädöksiin, standardien implementointiin ja niiden vaikutuksiin talousraportoinnissa ja KPI-mittareissa. Hän on kouluttanut laaja-alaisesti johdon ja ulkoisen raportoinnista sekä AMK- ja YAMK-tutkinnoissa että MBA- ja erikoistumiskoulutuksissa. Susannalla on usean vuoden kokemus yritysmaailmasta business controller - ja projektitehtävistä liiketoimintasuunnitelmien, analysoinnin, budjetoinnin, johdon raportoinnin ja talouden prosessien kehittämisen parissa.

Pasi Kuusijärvi (Tampereen ammattikorkeakoulu) on työurallaan toiminut mm. controllerina monipuolisissa talousohjauksen ja liiketoiminnan suunnittelu-, toteuttamis- ja kehittämistehtävissä, varsinkin kansainvälisessä konepajaliiketoiminnassa. Hänen jatkuvana kiinnostuksen kohteena ja opetustyön perustana ovat johdon laskentatoimen soveltaminen eri liiketoimintoihin sekä talousjohtamisen toteuttaminen käytännössä, erityisesti aidosti kansainvälisessä kontekstissa. Aivan viime aikoina häntä on yhtenä uutena tutkimus- ja kehittämisteemana innostanut mm. uudistaa yhdessä opiskelijoiden kanssa yritysten ja organisaatioiden suorituksen mittaamista ja arviointia sisältämään myös ei-taloudellisia ESG- ja muita kestävyysraportoinnin mittareita, parantaen samalla myös viestintää ja raportointia.

Niklas Visanko (Metropolia Ammattikorkeakoulu) on ollut edistämässä lukuisten suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden ammatillista kasvua ja datateknisiä valmiuksia. Hän on erikoistunut tiedolla johtamisen, data-analytiikan ja low-code-ohjelmien kouluttamiseen talouden ja tekniikan osaajille. Niklas pyrkii koulutuksissaan siihen, että kaikki pystyvät kehittämään teknisiä valmiuksiaan helposti ja hauskasti lähtötilanteesta huolimatta. Niklas on ollut järjestämässä useita ylistettyjä erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia ja DigiEsgo-koulutus on tästä viimeisin taidonnäyte.

Lisätietoa

Laurean, Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakoulut ovat aiemmin olleet mukana toteuttamassa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutusta. Tutustu tarkemmin DigiEsgo-koulutustiimin kokemuksiin tämän erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta Laurea Journalissa.

Avainsanat

ESG, ESG-koulutus, ESRS, EU CSRS, EU Taksonomia, GRI, Kestävyysraportointi, Kestävyysraportointi koulutus, kestävä talousohjaus, koulutus, KPI-mittarit, Liiketoiminnan analytiikka, Power App, Power Automate, Power Bi, Tiedolla johtaminen, Tiedon johtaminen, Vastuullisuusraportointi koulutus, Vastuullisuusraportointi

Oikeudet muutoksiin pidetään.