Eettisen stressin ja kuormituksen hallinnalla eettistä kompetenssia ja parempaa työhyvinvointia

Syntyykö työyhteisössäsi eettisiä ristiriitatilanteita esim. eriävistä mielipiteistä hoitolinjauksiin liittyen? Koetko arvoristiriidasta johtuvaa eettistä stressiä ja kuormitusta? Vaikuttaako eettinen kuormitus työssä jaksamiseesi ja vapaa-aikaan?

Kesto
21.11.2024
3 tuntia
Hinta
120,00 € + alv 24 %
(148,80 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
7.11.2024 23:59 mennessä

Koulutus vahvistaa osallistujien tietoa eettisestä stressistä ja kuormituksesta, sen syntymekanismeista ja syistä, sekä lisää keinoja hallita eettisesti kuormittavia tilanteita. Tunnistamalla riittävän ajoissa eettisesti stressaavia tilanteita ehkäistään eettistä kuormittuneisuutta ja mahdollistetaan parempaa työhyvinvointia.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Koulutuksen sisältö

  • Eettisen stressin ja -kuormituksen hallinta
  • Eettisen kompetenssin lisäämisen keinot
  • Työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Työhyvinvoinnin parantaminen: mm. keinoja työssä jaksamiseen, työn ja vapaa-ajan tasapainoon
  • Eettisen stressin ja työuupumuksen merkkien tunnistaminen ja hallinta

Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja se toteutetaan lähiopetuksena Metropolian Myllypuron kampuksella 21.11.2024 klo 13-16. Koulutus sisältää ennakkokyselyn, luennon, harjoituksia ja oman työhyvinvointiin liittyvän suunnitelman tekemisen (kotitehtävä).

Hyödyt

Vahvistat

tietoa eettisestä stressistä ja kuormituksesta, sen syntymekanismeista ja syistä

Saat

keinoja hallita eettisesti kuormittavia tilanteita

Tunnistat

riittävän ajoissa eettisesti stressaavia tilanteita

Kouluttajat

Lehtori Mia Rosenström, Vanhustyö, kuntoutus, toimintaterapia -tiimi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 7.11.2024 saakka
Aloitus 21.11.2024
120,00 € + alv 24 %
(148,80 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot