ERC-koulutukset

Vuodesta 1989 lähtien Euroopan elvytysneuvosto (ERC) on tarjonnut elvytysohjeiden ja koulutuksen standardin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Metropolia toimii Etelä-Suomen kurssikeskuksena järjestäen ERC -koulutuksia.

Avoimessa tarjonnassa on useita erilaisia kursseja. Järjestämme myös yrityskohtaisia kursseja Metropolian Myllypuron kampuksella kuin myös asiakkaan omissa tiloissa.

Euroopan elvytysneuvosto (ERC)

Euroopan elvytysneuvostoon (ERC) kuuluu 32 kansallista elvytysneuvostoa, ja sen keskeiset toiminnat ovat seuraavat:

  • Tiede - ERC on jäsen Kansainvälisessä elvytyskomiteassa (ILCOR), jossa ERC:n asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti maailmanlaajuiseen tieteelliseen konsensukseen ja hoitosuosituksiin (CoSTR). ERC myös tukee ja käynnistää tieteellisiä tutkimuksia, jotka liittyvät elvytykseen. Resuscitation on ERC:n virallinen lehti.
  • Ohjeet - CoSTR:n perusteella ERC julkaisee Euroopan elvytysohjeet, jotka ovat standardi elvytyksen harjoittamiselle ja koulutukselle Euroopassa ja sen ulkopuolella. Suomalaiset Käypä Hoito- suositukset perustuvat näihin ohjeisiin.
  • Koulutus - Kansallisten elvytysneuvostojen, kurssikeskusten, kurssinjohtajien ja kouluttajien verkosto tarjoaa elvytyksen koulutusta maallikoille ja terveydenhuollon ammattilaisille. ERC määrittelee korkealaatuisten koulutusten standardit ja onnistuneesta suorituksesta koulutuksessa saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta.
  • Kongressit - Vuosittaisessa ERC-kongressissa yhdistyvät viimeisin tutkimustieto ja käytännön koulutus.
  • Julkisen tietoisuuden lisääminen - Jokaisen tulee osata elvyttää. ERC on perustanut vuosittaisen "Restart A Heart" -päivän (16.lokakuuta) ja kannustaa ammattilaisia ja yleisöä saamaan koulutusta ja yrittämään elvytystä tarvittaessa.
  • Kansallinen edustus - 32 kansallisen elvytysneuvoston (NRC) verkosto edustaa ERC:tä kansallisella tasolla. Jokainen NRC valvoo ohjeiden toimittamista, elvytyksen koulutusta ja laadunvalvontaa omassa maassaan.
Vauvanukkea elvyytetään kouluttajien toimesta

Koulutukset

Kaikkien ERC -koulutusten tavoitteena on varustaa henkilöt kyvyllä suorittaa korkeatasoista elvytystä todellisessa tilanteessa. Tämä koskee niin ensihoitajia, MET- tiimiläisiä ja kaikkia kriittisesti sairastuneen potilaan kanssa toimivia sairaalan hoitoryhmän jäseniä. Kursseille voivat osallistua niin lääkärit kuin hoitohenkilökuntakin.

Kursseihin kuuluu verkossa ennakkoon suoritettava itseopiskelumateriaali sekä käytännönläheinen lähiopetus.

Kursseilla ohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat, joilla on pitkä kokemus terveydenhoitoalalta. Jokainen ohjaaja on suorittanut ERC:n kouluttajakurssin. Opetuksessa kannustetaan ja suorituksista osallistuja saa rakentavaa palautetta. Kurssin osallistujien tukemiseksi kursseilla käytetään mentorointijärjestelmää.

Todistus

Hyväksytysti suoritetusta ERC -koulutuksesta saat todistuksen. Kaikki ERC:n todistukset ovat todiste kansainvälisesti korkealaatuisen koulutuksen suorittamisesta.

Laadunvarmistuksen vuoksi sertifikaattien voimassaoloaika on rajattu. Tämä takaa, että sertifikaatin haltija on koulutettu viimeisimpien tekniikoiden mukaisesti. Kaikki ERC:n todistuksen haltijat ovat sitoutuneet ylläpitämään koulutustaan. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan.

ERC tarjoaa turvallisen verkkorekisterin kaikille myönnetyille sertifikaateille, jotta haltijat voivat helposti todentaa sen voimassaolon. Tämä on ERC:n laadunvarmistuksen takeena.

Tarjonnassa olevia ERC -koulutuksia

Mies harjoittelee elvytystä nukella

ALS (Advanced Life Support)

Kurssi on kaksipäiväinen moniammatillinen kurssi, joka keskittyy hoitoelvytykseen ja hoitoelvytystilanteiden johtamiseen. Se opettaa systemaattisen lähestymistavan sydänpysähdyksen ennakoimiseen, toimintaan elvytystilanteessa sekä välittömään elvytyksen jälkeiseen hoitoon.

Harjoitellaan vauvan elvytystä vauvanukella

EPALS (European Paediatric Advanced Life Support)

Kurssi on kaksipäiväinen moniammatillinen kurssi, joka opettaa systemaattisen lähestymistavan kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen lapsen tunnistamiseen ja välittömään hoitoon sekä lapsen sydänpysähdyksen ennakoimiseen, toimintaan elvytystilanteessa sekä välittömään elvytyksen jälkeiseen hoitoon.

Tiimi harjoittelee elvytystä nukella

ILS (Immediate Life Support)

Kurssi on yhden päivän mittainen kurssi, jonka tavoitteena on kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia edistyneeseen elvytykseen. Koulutuksen käynyt henkilö osaa hoitaa sydänpysähdyksissä olevia potilaita elvytystiimin saapumiseen asti sekä toimia elvytystiimin jäsenenä.