Yrityskohtaiset valmennukset ja koulutukset

Räätälöimme koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja organisaatioille. Toteutamme palvelut tunnistettujen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Räätälöimme organisaationne tarpeisiin sopivan valmennus- tai koulutuskokonaisuuden. Yhteistyön aluksi kartoitamme organisaation nykytilanteen, tunnistamme yhdessä kehityskohteet sekä määrittelemme toteutuksen tavoitteet.

Valmennamme ja koulutamme organisaation toimintaan ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä teemoista, kuten osaamisen johtamisesta, esihenkilötyöstä ja mentoroinnista. Voimme myös räätälöidä kaikista täydennyskoulutuksistamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan organisaatiokohtaisen toteutuksen toiveittenne mukaisesti.

Tutustu viimeisimpiin valmennus- ja koulutuskokonaisuuksiimme:

Miksi ottaa ulkopuolinen kumppani?

Ulkopuolinen kumppani toimii erinomaisena tukena esimerkiksi osaamisen kehittämisessä, muutosprosessin edistämisessä ja teknologisten ratkaisujen sparraamisessa. Kumppani auttaa konkretisoimaan ja priorisoimaan kehitystarpeet sekä vauhdittaa kehitystyön käynnistymistä.

Yrityksen sisäisten hierarkioiden merkitys vähenee ulkopuolisen valmentajan fasilitoidessa kehitysprosessia. Valmentajan tehtävänä on varmistaa kaikille tasapuolinen osallistuminen ja näkemysten tasapuolinen huomioiminen. Samoin ulkopuolinen valmentaja voi auttaa aluksi tunnistamaan organisaatiossa olevat kehitystarpeet, jonka pohjalta lähdetään rakentamaan sisältöä.

Valmentaja toimii

 • sparraajana
 • auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan kehityskohteita
 • huolehtii, että valmennus- ja kehitystyölle on riittävästi aikaa
 • kutsuu asianosaiset mukaan kehitystyöhön
 • fasilitoi kehitystyöpajoja osallistavin menetelmin
 • haastaa ajatuksia ja toimintatapoja
 • tuo vinkkejä muualla käytettävistä menetelmistä ja käytännöistä
 • varmistaa tulosten dokumentoinnin
 • varmistaa, että tulokset viedään toteutussuunnitelmiksi, joilla on vastuuhenkilöt ja seurantapisteet

Hyödyt

 • yrityksen kehittäminen ja omien kehitysprojektien huomioiminen
 • vaikutus työhön ja asiantuntijuuteen
 • oman näköisen sisällön muotoilu tunnistetun tarpeen ympärille
 • pystytään vastaamaan teidän tarpeisiin
 • voidaan valita sopivimmat menetelmät ja toteutustapa kohderyhmä huomioiden
 • pystytään vahvistamaan henkilöstön osaamista kohdennetusti

Mikä on valmennuksen ja koulutuksen ero?

Valmennuksessa osallistujat kehittävät omaa työtänsä ja toimintaansa osallistavia menetelmiä hyödyntäen ja luovat itse sisältöä. Valmentaja toimii sparraajana ja fasilitaattorina.

Koulutuksessa opitaan ennalta määritellyn sisältörungon mukaisia asioita. Kouluttaja toimii aiheen substanssiosaajana ja siten jakaa asiantuntemustaan aiheesta osallistujille.

Toteutustapa

Valmennus voidaan toteuttaa kokonaan verkon kautta reaaliaikaisesti, lähitapaamisina yrityksen omissa tiloissa tai Metropolian kampuksilla. Ajankohdasta sovitaan erikseen, samoin muista toteutukseen liittyvistä toiveista.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja sovi tapaamisaika:

Asiakkuuspäällikkö
Katariina Rönnqvist
p. 050 359 9363
katariina.ronnqvist [at] metropolia.fi (katariina[dot]ronnqvist[at]metropolia[dot]fi)