Opiskelijaelämä

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Metropolialaisen opiskelijakunta on METKA!

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii siltana opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun välillä.

Jokainen Metropolian tutkinto-opiskelija voi liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. METKAn jäseneksi liityttyään opiskelija saa opiskelijakortin, joka tarjoaa lukuisia opiskelija-alennuksia ja etuja.

METKAn tehtävät

Opiskelijakunta METKA

 • valvoo opetuksen laatua
 • välittää opiskelijoiden hyvinvoinnista
 • koordinoi opiskelijatutorointia
 • järjestää kansainvälistä toimintaa
 • toimii neuvonantajana ongelmatilanteissa
 • on tärkeä osa korkeakouluyhteisöä, johon sinä voit tulla mukaan!

METKA on opiskelijan edunvalvoja:

 • METKAn tärkein tehtävä on valvoa, että opiskelijat tulevat kohdelluiksi tasavertaisina ammattikorkeakouluyhteisön jäseninä.
 • METKA nostaa esille Metropolian opiskelijoille tärkeitä asioita ja vie niitä eteenpäin ammattikorkeakoulun sisällä sekä pääkaupunkiseudun ja valtakunnan tasolla.
 • METKAssa toimii opiskelija-asiahenkilö, joka neuvoo tilanteissa, joissa opiskelija kokee tulleensa kohdelluksi väärin.
 • METKAn häirintäyhdyshenkilöt puolestaan tukevat häirintää tai kiusaamista kohdanneita opiskelijoita.

METKA vastaa Metropolian opiskelijatutortoiminnasta. Metropolian koulutusohjelmissa toimii vuosittain vertaistutoreita eli vanhempia opiskelijoita, jotka opastavat uusia opiskelijoita opiskelun ja opiskelijaelämän aloittamiseen liittyvissä asioissa, ja järjestävät näille säännöllisiä tapaamisia sekä vapaa-ajan toimintaa. Lue lisää tutortoiminnasta METKAn sivuilta.

Myllypuron ja Arabian kampuksilla toimii myös METKAn opiskelijapalveluiden opiskelijakahvila Metka Cafe, joista saa kahvilapalveluita tuntuvilla opiskelija-alennuksilla.

METKAn toimijat

METKAn päivittäisestä toiminnasta opiskelijakunnan toimistossa vastaa Metropolian opiskelijoista muodostuva päätoiminen hallitus. METKAlla on lisäksi työntekijöitä, jotka tukevat hallitusta työssään ja toimivat asiantuntijoina. Hallituksen työtä valvoo vuosittain vaaleilla valittava 25-henkinen edustajisto, joka koostuu opiskelijoista. Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen jäsenet, päättää opiskelijakunnan toiminnan päälinjoista ja jäsenmaksun suuruudesta sekä valitsee opiskelijaedustajat Metropolian hallintoon.

METKAn toimintaan ovat tervetulleita kaikki Metropolian opiskelijat. Edustajisto, hallitus, tutorina tai opiskelijaedustana toimiminen - vaihtoehtoja riittää oman kiinnostuksen mukaan. Mukaan voi lähteä myös piipahtamalla toimistolla muuten vain. Opiskelijakunnalla on säännöllisesti kokoontuvia avoimia jaostoja, joissa keskustellaan ja suunnitellaan tulevaa toimintaa jonkun tietyn teeman, kuten liikunnan tai edunvalvonnan, ympärillä.

Jos haluat osallistua tapahtumiin ja kerhoihin, kaipaat liikuntaa, koet tulleesi kohdelluksi väärin ammattikorkeakoulussa tai haluat tuoda muuten vain ideoita ja ajatuksiasi esille, käänny METKAn puoleen!

Yhteystiedot

METKAn toimisto

Myllypuron kampus
Sähköposti metka [at] metkaweb.fi (metka[at]metkaweb[dot]fi)
METKAn sivut

METKAn jäsenpalveluiden M-piste

M-pisteet kaikilla Metropolian kampuksilla, katso tarkemmat tiedot METKAn sivuilta.
Opiskelijakorttiasiat, Zone-liikuntapassit ja liput METKAn tapahtumiin.

M-pisteiden sijainnit ja aukioloajat METKAn sivuilla

Liikuntamahdollisuudet

Kolmen ammattikorkeakoulun - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian - yhteiset Zone-liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia ja edullisia opiskelijaliikuntapalveluita ympäri pääkaupunkiseutua.

Palveluihin kuuluvat mm.

 • ryhmäliikuntatunnit
 • kuntosalit
 • liikuntakurssit
 • palloiluvaraukset
 • tilojen vuokraaminen opiskelijoiden omaa liikkumista varten

Myös Zone-liikuntatutorit järjestävät lukuvuoden aikana monenlaista liikunnallista toimintaa opiskelijoille turnausten sekä lajikokeiluiden kautta.

Edullisen liikunta- tai kuntosalipassin voit hankkia opiskelijakuntien palvelupisteiltä tai suoraan Zone-liikuntapalveluiden nettikaupasta.

Tutustu lisää kattaviin opiskelijaliikuntapalveluihin ja aloita liikunnallisesti aktiivinen opiskelijaelämä!

www.zonesports.fi