Hyvät opiskelukäytänteet Metropoliassa

Hyvät opiskelukäytänteet Metropoliassa voidaan tiivistää viiteen pääkohtaan. Noudattamalla näitä ohjeita opintojen alusta aina opinnäytetyön valmistumiseen saakka toimit opinnoissasi eettisesti kestävällä tavalla.

infografissa kuvattu hyvät opiskelukäytänteet, jotka avattu myös tekstissä

  1. Lue tietoa useista eri lähteistä. Etsiessäsi tietoa ja muodostaessasi käsitystä tarkasteltavasta teemasta tai ilmiöstä, hae useita eri lähteitä. Vertaile lähteiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Voit käyttää sekä painettuja lähteitä (kirjoja), tieteellisiä artikkeleita sekä muita sähköisiä lähteitä, kuten lakitekstejä, toimenpideohjelmia tai säädöksiä.
  2. Arvioi lähteiden luotettavuutta. Kaikki tieto, mitä löydät, ei välttämättä pidä paikkaansa tai se voi olla vanhentunutta. Selvitä tarkasti, kuka on tiedon julkaisija, mikä on julkaisuvuosi ja julkaisukanava. Lähteiden luotettavuuden arvioimiseksi on olemassa erilaisia alakohtaisia muistilistoja ja työkaluja.
  3. Tee omat muistiinpanot aiheesta lukiessasi. Kun luet eri lähteitä, kirjoita samalla omia muistiinpanoja. Näin muodostat kattavan käsityksen tarkasteltavasta teemasta tai ilmiöstä, joka ei nojaa vain yhteen lähteeseen. Samalla luot pohjan oman tekstin luomiseen etkä kopioi vahingossa alkuperäislähteen tekstiä tai sen rakennetta.
  4. Kirjoita oma teksti omin sanoin. Kirjoittaessasi opintoihin liittyvää tehtävää tai opinnäytetyötä on tärkeää, että tuottamasi teksti on omin sanoin kirjoitettua eikä esimerkiksi kokonaan tai osittain alkuperäislähteestä kopioitua. Omien muistiinpanojen tekeminen ja tekstin tuottaminen niiden pohjalta auttavat välttämään alkuperäislähteen rakenteen kopioimisen.
  5. Merkitse lähdeviitteet asianmukaisesti. Opintoihin liittyviä tehtäviä tehdessäsi on tärkeää, että merkitset selkeästi lähdeviitteet tekstin joukkoon. Näin erottelet, mikä tehtävästä on omaa pohdintaasi ja mikä taas lähdeviitteisiin perustuvaa tekstiä. Lähdeviitteet merkitsemällä lukija voi myös arvioida lähteiden ja tekstin luotettavuutta. Kaikki käytetyt lähteet merkitään lähdeluetteloon.

Eettisesti kestävät toimintatavat