Opiskeluun liittyvät säännöt

Opiskelijan opinnoissa on useita erilaisia vaiheita, joihin liittyy ammattikorkeakoululle yhteisesti sovittuja ja päätettyjä sääntöjä ja ohjeita. Säännöissä määritellään ammattikorkeakoulujen toiminnasta annettuun lakiin ja asetukseen perustuen ammattikorkeakoulun toiminnan kaikkia koskevia periaatteita ja linjauksia.

Ohjeet täydentävät sääntöjä ja kuvaavat tarkemmin esimerkiksi toimintaan liittyviä perusteluja, menettelytapoja ja aikatauluja. Säännöillä ja ohjeilla varmistamme, että opiskelijoita kohdellaan opiskeluun liittyvissä eri tilanteissa tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja että jokainen ammattikorkeakoulussa opiskeleva ja työskentelevä tietää oman vastuunsa ja omat tehtävänsä.

Opiskelijalle keskeisin sääntö on tutkintosääntö (pdf) joka sisältää opintojen tavoitteita, rakennetta ja järjestämistä (mukaan lukien opintojen ohjaus ja arviointi) koskevat periaatteet.

Muut opiskelua koskevat ohjeet ja säännöt löytyvät Oma-intranetistä, Opiskelijan oppaasta (edellyttää tunnuksia). Löydät tärkeimmät ohjeet Ohjeet ja säännöt -kokonaisuudesta.