Action IS0603 -hanke: Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)

Hanke on päättynyt.

EU:n Cost Home verkoston (2008-2011) tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen terveyttä koskevan tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen kehittämistä. Verkosto kokosi olemassa olevaa pirstaleista tutkimustietoa rakentaen ymmärrystä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen terveydentilasta, poliittisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä hyvistä terveydenhoidon ja sen edistämisen käytännöistä eri maissa. Verkostossa oli mukana edustajia korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista 29 maasta.

HOME verkoston toiminnat jakautuivat temaattisesti seuraavasti:

  1. Maahanmuuttajien sosiaalinen ympäristö ja maahanmuuttopolitiikka
  2. Maahanmuuttajien terveystilanne ja sitä määrittelevät tekijät (’upstream factors’)
  3. Maahanmuuttajien terveyspalvelut ja keinot kehittää niitä (’downstream factors’)

HOME -verkostotapaamiset ja niiden viiteaineisto tarjosivat hyvin laajasti alan tutkimus- ja kehittämistietoa.

Home verkoston johtajana toimi professori David Ingleby Utrechtin yliopistosta (Social Sciences, University of Utrecht ERCOMER).

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)