Automation in Network (AuNe) -kärkihanke

Hanke on päättynyt vuonna 2020.

Maailma muuttuu tällä hetkellä ympärillämme nopeammin kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistorian aikana. Muutoksen nopeus on seurausta globaalista kaikkien elämänalojen digitalisoitumisesta. Valmistavan teollisuuden tehtaiden fyysiset tuotantolaitteet tai järjestelmät keskustelevat keskenään yhä älykkäämmin. Fyysisten tuotantolaitteiden ja järjestelmien älykkyyden kasvaessa ne keskustelevat myös niiden digitaalisten kopioiden kanssa. Näin syntyy kyberfyysisiä järjestelmiä, joissa ihminen on osa kokonaisuutta.

Edellä mainittujen asioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan uudenlaiseen ajatteluun kykeneviä osaajia. Tästä kehityksestä valtaosa valmistavasta teollisuudesta on jäämässä jälkeen osaavan henkilöstön puutteessa. Kärkiyritykset Suomessa ovat hyvin tiedostaneet tulevaisuuden teknologiset menestystekijät (automaatio, digitalisaatio, teollinen internet), mutta sielläkin on pulaa näiden teknologioiden käytännön osaajista. Teollisen valmistuksen pitämiseksi Suomessa kilpailukykyä on parannettava edistämällä yritysten kasvua, kehitystä ja uusien liiketoimintamallien syntymistä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Hankkeessa toteutetaan nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö

AuNe-hankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö FILE ja verkkolaboratorioiden konsepti FIINLab. Verkko-oppimisympäristö FILEssä ja verkkolaboratorio FIINLabissa opiskelijat sekä oppilaitosten ja teollisuuden henkilökunta voivat opiskella, toteuttaa yhteisiä projekteja ja ideoida uutta.

AuNe-hankkeen digitaalisilla konsepteilla, työkaluilla ja sisällöillä nostetaan opiskelijoiden, yritysten sekä korkeakoulujen henkilöstön digiosaaminen uudelle tasolle. Osaamisen tason nostaminen perustuu yhteisölliseen toimintatapaan. Kaikki oppivat kaikilta. Osaaminen digitaalisessa maailmassa ei ole yhden toimijan hallinnassa. Digitaalinen murros edellyttää toimivia verkostoja kuten AuNe-hankkeen AMKit ja yritykset. Hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet kaikki hankkeessa mukana olevat 14 AMKia.

Lisätietoja Metropoliassa:

Raisa Vartia
p. 040 180 1101
raisa.vartia [at] metropolia.fi (raisa[dot]vartia[at]metropolia[dot]fi)

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa.

Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.