AV UP – Uutta osaamista av-alalle

AV UP – Uutta osaamista av-alalle -hanke (ESR+ 2024–2026) vahvistaa audiovisuaalisen toimialan osaamista ja tukee tuotantojen kasvutarpeita.

AV UP tukee media-alan kasvua ja kilpailukykyä

Audiovisuaalinen ala on voimakkaan kausiluonteinen ja tiettyihin työnkuviin kohdistuu ajoittain työvoimapulaa. Tyypillistä on nopea tekninen kehitys, pirstaleinen toimintakenttä ja osin koordinoimaton yhteistyö alan oppilaitosten ja työnantajien välillä. Av-alalla on kasvupotentiaalia, mutta toimintaedellytykset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Näihin haasteisiin AV UP etsii ratkaisuja.

AV UP kumpuaa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovan talouden tiekartasta ja Av-alan kasvusopimuksesta. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-instituutti, Yrkeshögskolan Arcada, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Hankkeen verkostossa on mukana laaja joukko paikallisia ja valtakunnallisia sidosryhmätoimijoita ja yrityksiä. AV UP on osa Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-hankkeita, joista vastaa Hämeen ELY-keskus.

AV UP -hankkeessa kehitetään ennakointia, koulutusta sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. AV UP sitouttaa alan oppilaitokset ja toimijat valtakunnalliseen koulutuksen palvelumalliin. Pilottien avulla testataan uusia jatkuvan oppimisen tapoja. Hankkeen kohderyhmää ovat av-alan tekijät, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä. Lisäksi kohteena ovat av-alalla toimivat yritykset, joilla on työvoima- ja osaamistarpeita. Kohderyhmää ovat myös alanvaihtajat, av-alalle suuntautuvat henkilöt. TAMK on hankkeen koordinaattori ja vastaa hallinnoinnista, viestinnästä, arvioinnista sekä verkoston yhteistyön sujuvuudesta. Hankkeen jälkeen av-alan kouluttajilla, sidosryhmillä, alan toimijoilla ja tekijöillä on yhtenäinen käsitys työelämän tulevista tarpeista.

Rahoittaja

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 2021–2027

Toteuttajat

  • Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori)
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Arcada
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Turun ammatti-instituutti

Seuraa hanketta

Hankkeen verkkosivu (tuni.fi)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö, Metropolia

Antti-Veikko Salo
Metropolia Ammattikorkeakoulu
antti-veikko.salo [at] metropolia.fi (antti-veikko[dot]salo[at]metropolia[dot]fi)
050 306 9652

Projektipäällikkö, Tampereen amk

Kai Salonen
Tampereen ammattikorkeakoulu (hankkeen koordinaattori)
kai.salonen [at] tuni.fi (kai[dot]salonen[at]tuni[dot]fi)