AXE4 – Assisting XR Enterpreneurs Forward

AXE4-hankkeessa on tarkoitus luoda uusia palveluja ja työkaluja laajennetun todellisuuden (XR) teknologioiden alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille Uudenmaan alueella. Tavoitteena on helpottaa niiden palautumista koronakriisistä sekä kehittää niiden liiketoimintaa.

Tuotettavia palveluita kehitetään yhdessä yritysten ja alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, jotta kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Näillä palveluilla yrityksiä tuetaan niiden omien tarpeiden mukaan ja itseohjautuvasti.

Hankkeen aikana muotoillaan toimintamalli systemaattiselle XR-yritysten kasvupolulle ja sitä tukeville palveluille. Palveluja pilotoidaan ensin ja valmiit ratkaisut avataan kaikille yrityksille. Jatkuvuuden takaamiseksi hankkeen jälkeen ne integroidaan osaksi Helsinki XR Centerin palveluita.

Konkreettisesti aloitteleville yrityksille tarjotaan ilmaisia palveluja osana Helsinki XR Centerin startup-keskittymää. Kehittyneemmille pk-yrityksille on tavoitteena tarjota uusiin teknologioihin liittyviä palveluita, kuten XR-laitteiden käyttöä, mentorointia sekä neuvontaa. Lisäksi tavoitteena on luoda malli, jossa yritykset ja asiakkaat löytävät toisensa.

Lisätietoa

Hankkeen sivut (aukeaa helsinkixrcenter.com)

AXE4 – Assisting XR Entrepreneurs Forward