BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

BioDigi hankkeessa tuotetaan digitaalinen opintoportaali sekä bioanalytiikan tutkinto-ohjelman keskeiset opintomoduulit, joita mukana olevat ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Hankkeen materiaali tuotetaan englanninkielisenä, jolloin se on kansainvälisen opiskelijavaihdon käytettävissä ja hyödyttää myös koulutusvientiä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä bioanalyytikoita kouluttavien ammattikorkeakoulujen yhteistä koulutustarjontaa ja tähän liittyvää yhteistyötä. Tavoite edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kehittää joustavia opintopolkuja ja mahdollistaa opintojen nopeuttaminen. Hankkeessa luotava digitaalinen verkkoportaali sekä englanninkieliset opintomoduulit edistävät bioanalytiikan koulutuksen yhteneväisyyttä, koulutusvientiä, täydennyskoulutusta sekä kansainvälistymistä.

Hankkeen koordinointi

Hanketta koordinoi ja digitaalisen opintoportaalin tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteistyökumppanit

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Turun Ammattikorkeakoulu
  • Oulun Ammattikorkeakoulu
  • Tampereen Ammattikorkeakoulu

Hankkeen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Heidi Malava
p. 040 630 2160
heidi.malava [at] metropolia.fi (heidi[dot]malava[at]metropolia[dot]fi)