CareMe - digitaalinen terveysalan oppimispeli

Hanke on päättynyt.

”Paras palaute pelissä on se, kun potilaan tila paranee”

CareMe® on Metropolia Ammattikorkeakoulussa kehitetty terveysalan simulaatiopeli, jossa hoidetaan potilaita terveydenhuollon ympäristöissä. Pelin avulla oppii päätöksentekoa ja se soveltuu käytettäväksi eri ammattiryhmien koulutukseen oppilaitoksissa ja työelämässä. CareMe® simulaatiopelissä käyttäjillä on mahdollisuus luoda itse sisältöä peliin, joka tekee tuotteesta skaalautuvan. Syksyllä 2015 peli on mahdollista ottaa opetuskäyttöön.

Hyötypelit vaikuttavat positiivisesti oppimiseen

Hyötypelien (serious games) käyttö lisääntyy terveysalalla ja yksi keskeinen käyttötarkoitus on ammattilaisten koulutus. Potilasturvallisuusvaatimukset edellyttävät vahvaa kliinistä osaamista ja osaamisen ylläpitämistä, ja hyötypelejä käyttämällä voidaan järjestää kustannustehokasta koulutusta. Itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia tarvitaan koulutuksessa lisää. Nykypäivän oppijat suosivat todellisuutta vastaavia oppimisympäristöjä, joissa voi osallistua itse tekemällä.

Pelien käyttämisellä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia oppijan oppimisprosessiin. Pelillisyys herättää ja ylläpitää motivaatiota opittavaa aihetta kohtaan. Simulaatiopelissä yhdistyy todellisuutta vastaavan tilanteen jäljittely pelillisessä ympäristössä. Se on suunniteltu varta vasten pedagogisiin tarkoituksiin ja se mahdollistaa kokeilemisen ja tutkimisen. Opittava asia on oikeassa kontekstissa, joka helpottaa asian ymmärtämistä ja omaksumista. Simulaatiopelissä voi harjoitella tilanteita, joita ei voi autenttisissa ympäristöissä harjoitella.

Terveysalan simulaatiopelit kehitetään monialaisesti

Terveysalan koulutukseen tarkoitettujen simulaatiopelien kehittäminen vaatii monialaista osaamista. Simulaatiopelissä sisältö integroituu pelimekaniikkaan. Suunnittelussa yhdistyy terveysalan sisällön, pedagogiikan, pelisuunnittelun (game design), muotoilun, ohjelmoinnin ja 3D visualisoinnin osaaminen.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa CareMe® simulaatiopelin kehittäminen on toiminut monialaisena oppimisympäristönä eri alojen opiskelijoille. Peliä on kehitetty design-tutkimuksen periaatteita noudattaen sykleissä, joissa pelin suunnittelu, testaaminen, analyysi ja uudelleen suunnittelu vuorottelevat.

Kehittämistä ja tutkimusta on tehty käyttäjälähtöisesti tutkijan, opettajien, opiskelijoiden ja ohjelmoijien yhteistyönä. Peliin liittyen on tehty opinnäytetöitä, innovaatioprojekteja, projektiraportteja ja harjoitteluja, ja sitä on käytetty osana opintojaksojen opetusta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)