CIF - luova ja osallistava Suomi

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Luova ja osallistava Suomi –hanke toimii valtakunnallisten ”Luovaa osaamista” ja ”Osallistamalla osaamista” kehittämisohjelmien aktivointi- ja koordinointihankkeena vuosina 2015—2017 (2020).

Hanke synnyttää uusia ratkaisuja suomalaista yhteiskuntaa kohdanneisiin haasteisiin tukemalla luovan osaamisen käyttöä muilla toimialoilla. Lisäksi tavoitteena on saada syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koulutuksen ja yhteiskunnan piiriin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialojen yhteistyötä kehittämällä.

Hanke edistää nuorten osallisuutta

Hankkeen tuloksena syntyy uusia tulevaisuuden tarpeita vastaavia, kestäviä toimintamalleja ja uusia verkostomaisen kehittämisen käytäntöjä, joilla edistetään nuorten ja syrjäytymisuhanalaisten osallisuutta. Lisäksi kehitetään elinvoimaisia sekä osallistavia aluekeskuksia ja kaupunkeja, kulttuurin tavoitettavuutta sekä vahvistetaan kulttuuripalvelujen ja sosiaalisten innovaatioiden laadukasta, kustannustehokasta ja kestävää toteuttamista. Hankkeessa tuotetaan uusia, yliopistojen ja eri toimialojen yhteistyönä syntyviä kehittämistyön toimintamalleja ja koulutuksellisia ratkaisuja, joilla parannetaan työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Hankkeen päätoteuttaja on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva Taideyliopisto yhteistyössä Helsingin kaupungin, Aalto-yliopiston pienyrityskeskuksen, Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Luckanin kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat niin ikään Yleisradio, Taiteen edistämiskeskus, Valo ry ja Allianssi ry.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)