Uusi 6Aika-hanke CircularHoodFood edistää kaupunkiympäristön hiilineutraaliutta. Hankkeen tarkoituksena on pienentää ruoantuotannon aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Huhtikuussa alkanut CircularHoodFood kehittää urbaania ruoantuotantoa ja uusia kiertotalouden ratkaisuja. Hankkeessa kerätään käytännön kokeiluilla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä. ”Kokeiluja voivat olla esimerkiksi sisätilaviljelyn prototyyppien tai biojätteiden lajittelua helpottavien innovaatioiden käyttötestaukset taloyhtiössä”, projektipäällikkö Nea Metsänranta HSY:ltä kertoo.

Hankkeen uutuusarvona on koota tietoa ja luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaanin ruoantuotannon pariin tuomalla mukaan monipuolisesti eri toimijoita kehitystyöhön ja kokeiluihin.

”Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos urbaani ruoantuotanto tai ruoan kiertotalouden kehittäminen kaupunkitasolla kiinnostaa”, Metsänranta kannustaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY koordinoi CircularHoodFoodia. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa ja sen budjetti on 713 056 euroa.

Hankkeen tavoitteet

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, mitä voidaan tuottaa kaupungeissa. Nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia perinteisestä maataloudesta. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä, kiertotalousratkaisuja, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä sekä uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä.

CircularHoodFood-hankkeen tavoitteina ovat:

  • Kehitetään ymmärrystä ja ratkaisuja kaupunki- ja aluekehityksen tueksi ruoantuotannon murroksesta, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos, viljelykelpoisen maan väheneminen ja teknologian kehittyminen. Kerätään kokeilemalla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä.
  • Edistetään urbaaniin ruoantuotantoon sekä ruoan kiertotalouteen liittyvän uuden liiketoiminnan ja yhteistyön syntymistä, kokonaisarvoketjuun perustuvan urbaanin ruoantuotannon yritysekosysteemin tunnistamista sekä ydinyritysten aktivoitumista mukaan uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen ja kokeilujen juurruttamiseen.
  • Kehitetään ja lisätään urbaania ruoantuotantoa, lähiruoan tuottamista, ruoan arvostuksen nousua sekä biojätteen lajittelua ja edistetään niihin liittyvän osaamisen ja uusien yhteistyömallien kasvua. Tutkitaan biojätteen korkeamman jalostusarvon mahdollisuuksia ja hyödyntämistä. Viedään kokemuksia osaksi alue- ja asemakaavoituksen suunnittelukäytäntöjä.

CircularHoodFood-hankkeen uutuusarvona on koota tietoa, luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaaniin ruoantuotantoon osallistamalla monipuolisesti eri toimijoita mukaan kehitystyöhön ja kokeiluihin. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kokeiluja niin yrityksissä kuin asuinkiinteistöissäkin liittyen urbaaniin ruoantuotantoon, biojätteen lajitteluun ja ruoan arvostuksen nostamiseen.

Hankkeessa mukana: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki

Kesto: 1.4.2020-31.12.2021
Budjetti: 713 056 euroa

Lisätietoa 6Aika-verkkosivuilla.

Opiskelijat kertovat hankkeesta

Metropolian opiskelijat ovat hankkeen kautta päässeet tutustumaan kiertotalouden ratkaisuihin ja sisäviljelyyn sekä saaneet mielenkiintoiset aiheet insinööritöitään varten, tulevaisuuden viljelytekniikoiden kehittämiseen liittyen.

Ville, kolmannen vuoden bio- ja elintarviketekniikan opiskelija:
”Olen hankkeen kautta päässyt tutustumaan vertikaaliviljelyyn sekä biojätteiden hajoamistuotteiden analysointiin käytännön tasolla. Sain hankkeen kautta myös aiheen insinöörityölleni sisäviljely-yrityksen toimintaprosessin kuvauksen tekemiseen liittyen.”

Can, neljännen vuoden bio- ja elintarviketekniikan opiskelija:
”Hankkeen kautta sain mahdollisuuden työskennellä kaupunkiviljelyn ja kompostianalyysi-tutkimusten parissa. Suurin osa ajastani kuluu kaupunkiviljelyn ja jäteongelmien ratkaisemiseen liittyvän taustatiedon hankintaan. Tärkeässä osassa on myös teoriasta käytäntöön siirtyminen ja sen suunnitteleminen. Sain hankkeen kautta myös aiheen insinöörityölleni sisäviljelyyn käytettävien kasvualustojen ja basilikan eteeristen öljyjen tutkimiseen liittyen.”

Jonna, tradenomi-opiskelija, monimuotototeutus:
”Sain hankkeen kautta mielenkiintoisen tehtävän lähteä kartoittamaan urbaanin ruoantuotannon ekosysteemiä. Olen saanut haastatella mielenkiintoisia kiertotalouden ja urbaanin ruoantuotannon yrityksiä heidän liiketoimintansa verkostoihin liittyen. Hankkeen kautta sain myös aiheen opinnäytetyölleni.”
 

Hankkeessa mukana olleet Metropolian kolme opiskelijaa