CIsumusa – puhemuskareita kuulon ja kielen tueksi

Hankkeen tavoitteet

CIsumusa-hanke kehittää pienten kuulovammaisten lasten puhemuskaritoimintaa sekä kokeilee etämuskaritoimintaa Suomessa. Toiminnan tavoitteena on musiikin saaminen osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti (jo ennen implantointia/kuulolaitteen saamista) ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. Lisäksi pyritään perheiden vertaistuen ja sen myötä vanhemmuuden, itsetunnon ja vammaisuuden hyväksynnän parantaminen. Päätoteuttajana toimii LapCI- ry.

Hankkeessa toteutetaan puhemuskareita sekä etäpuhemuskareita. Lisäksi kootaan näihin liittyvää ohjeistusta ja tietoa.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Laura Huhtinen-Hilden, Projektipäällikkö
Laura.Huhtinen-Hilden [at] metropolia.fi (Laura[dot]Huhtinen-Hilden[at]metropolia[dot]fi)