CONNEXT - for inclusion -hanke

CONNEXT - for inclusion on kansainvälinen ESR-hanke (2018-2021), jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle. Suomessa keskitytään nuoriin maahanmuuttajataustaisiin miehiin heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Samalla kehitetään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Muita hankemaita ovat Belgia ja Ruotsi.

Tavoitteena oman koulutuspolun löytyminen

Hankkeessa kehitetään kaupunkisuunnistuksellisen oppimispelin pedagogiikkaa belgialaisen S_U+G Serious Urban Game® -menetelmän pohjalta kansainvälisessä yhteistyössä. Menetelmää sovelletaan suomalaisissa oppilaitoksissa ja muissa kumppaniorganisaatioissa esimerkiksi koulutuspolun löytämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Peruskoulun jälkeiseen siirtymävaiheeseen laaditaan siltaavaa, maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen kohdennettua ohjausmateriaalia, jonka avulla muun olemassa olevan materiaalin käyttäminen helpottuu. Lisäksi kootaan hyviä käytäntöjä liikunnan käyttämisestä kotoutumisen tukena ja kehitetään siitä valma-koulutuksiin liikuntalähtöistä pedagogiikkaa (sports inspired pedagogy).

CONNEXT:issa tuotetaan S_U+G Serious Urban Game® -menetelmään, koulutus- ja uraohjaukseen sekä liikuntalähtöiseen pedagogiikkaan liittyviä julkaisuja oppilaitosten ammattilaisille ja nuorten vapaa-ajassa työskenteleville. Lisäksi ammattilaisille järjestetään hankkeen kehittämistyöhön liittyviä koulutuksia.

Suomen osahanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Helsingin NMKY ry, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Stadin ammattiopisto - Stadin Brygga. Keskeisenä yhteistyökumppanina on Maahanmuuttajamiestyön verkosto. Kansainvälisten osahankkeiden toteuttajia ovat Belgiasta ew32 ja Artevelde University College Ghent sekä Ruotsista Karlstadin kunta.

Muuta taustatietoa:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mai Salmenkangas
p. +358 40 3346927
mai.salmenkangas [at] metropolia.fi (mai[dot]salmenkangas[at]metropolia[dot]fi)

Projektityöntekijä Tiina Lehto-Lundén
p. +358 40 6418256
tiina.lehto-lunden [at] metropolia.fi (tiina[dot]lehto-lunden[at]metropolia[dot]fi)

Viestintäsuunnittelija Tiina Veijola
p. +358 40 3549649
tiina.veijola [at] metropolia.fi (tiina[dot]veijola[at]metropolia[dot]fi)