CREATHON* - When Tech meets Culture

Hankkeen yhteistyökumppanit: Metropolia. Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK. Arcada. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.

Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Luoville aloille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen. Kehitysprojekti toteutetaan 1.8.2018 - 30.6.2020.

Tavoite

Creathonissa (ESR) tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Erityistavoite on kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

Lopputuotos hankkeesta

Creathon -malli eli monialainen Tech-culture koulutus amk -rakenteessa. Hankkeessa kehitetään hackathon toimintamallia, joka on erityisesti räätälöity vastaamaan luovien alojen osaamisen ja luovien alojen ja alueellisten kasvualojen haasteiden fasilitointiin. Creathon toimintamalli on monialainen osaamisohjelma ja sen arvioidaan lisäävän luovien alojen ja muiden toimialojen sekä koulutuksenjärjestäjien ja työnantajien yhteistyötä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat

  1. luovan alan ammattilaiset,
  2. kulttuurialan ja ICT-alan kouluttajat ja loppuvaiheen opiskelijat
  3. ICT-teollisuus ja liiketalouden yritykset ja yhdistykset.

Toiminta/ työpaketit

TP 1 Suunnitellaan luovien alojen ja ICT-alojen ammattilaisten (työlämä- ja oppilaitostoimijoiden) kanssa CREATHON-malli ja sen toteuttamisen työvälineet.

TP 2 CREATHON -mallin testaaminen laajemmin luovan alan alueellisissa konteksteissa yhdessä luovan- ja ICT-alan opiskelijoiden ja yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Creathon pilottien a. materiaalit, b. selvitykset Creathoneista, c. uusia tuote- ja palveluideoita ja tuotteita luoville aloille.

TP 3 CREATHON-mallin juurruttamiseen osaksi oppilaitosten perustyötä. Lumipalloefektillä toimiva monialainen koulutuskokonaisuus, jolla luoville aloille saadaan leviämään osaamista ja tietoa ajankohtaisista ja tulevaisuuden teknologioista.

Tutkimus kehityksen pohjana: Integroitu toimintatutkimus, jossa jokainen pilottikokeilu on yksi tutkimus- ja kehitysvaihe. Kokeiluja tukee selvitykset, benchmarkit ja yhteiskehittelyn työpajat.

Toteuttajat: Metropolia, Humak, Seamk ja Arcada ammattikorkeakoulut (valtakunnallisesti Kulttuurituottajia kouluttavia)

Verkosto- ja viestintäkumppanit: Teknologiateollisuus ry, Airo Island ry, HeadAI Oy, FIVR ry, Ohjelmistoyrittäjät ry, AGMA Agents and Managers in Creative Industries, Taku ry.

Rahoitus: Creathonia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseksi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Laura-Maija Hero
p. 040 179 1409
laura-maija.hero [at] metropolia.fi (laura-maija[dot]hero[at]metropolia[dot]fi)

Lue lisää Creathon-hankkeen sivuilta.