Creative Classroom -hanke

Erasmus+.Creative Class.

Hanke on päättynyt 31.08.2016.

Metropolian osallistuu syksyllä 2014 käynnistyneeseen Erasmus+ EU –projektiin, Creative Classroom, jonka vetovastuussa toimivat tallinnalaisen BCS Koolitus AS:n vastuuhenkilöt. Projektiin osallistuvat lisäksi partnerikoulut Virosta, Sloveniasta ja Kroatiasta. Projekti on kestää elokuun 2016 loppuun.

Metropolian edustajat osallistuvat projektin puitteissa toteutettavien työpajojen valmisteluun ja järjestämiseen. Projektin partnerit suunnittelevat ja toteuttavat virolaisille opettajille suunnatun innovatiivisen koulutuksen, joka pitää sisällään 4 työpajasessiota. Työpajoissa, joiden tavoitteena on kasvattaa osallistujien kompetenssia innovatiiviseen tieto-ja viestintäteknologioiden käyttöön opetuksessa, käsitellään erilaisia lähestymistapoja ja metodologioita oppimiseen ja opetukseen liittyen.

Projektin työpajojen tavoitteina ovat:

  • fasilitoida ja inspiroida opiskelijoiden oppimista ja luovuutta
  • suunnitella ja kehittää digitaalisen ajan oppimiskokemuksia ja arviointia
  • mallintaa digitaalisen ajan työtä ja oppimista
  • edistää ja mallintaa digitaalista kansalaisuutta ja vastuullisuutta
  • sitouttaa ammatilliseen kasvuun ja johtajuuteen

Työpajoissa kerättyyn osaamiseen ja oppimiseen pohjautuen opettajat kehittelevät sähköisen oppituntioppaan, jossa esitellään erilaisia välineitä, keinoja, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä tukemaan innovatiivista, tieto- ja viestintäteknologioita hyödyntävää opetusta. Opas julkaistaan sekä viroksi että englanniksi, joten opettajat eri puolilla Eurooppaa voivat hyödyntää projektin tuloksia opetussuunnitelmia toteuttaessaan.

Lisätietoja projektista viroksi BCS Koolituksen sivuilla.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)