Culture Tourism for City Breakers -hanke

Hankkeen tavoitteet

Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämishanke, joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen.

Hankkeen tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin - kehittäjäfoorumin - luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Hankkeessa tuodaan yhteen kulttuurialan toimijat (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, taiteen välittäjäporras eli kulttuurituottajat, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijat (opiskelijat, oppilaitokset ja alueelliset matkailutoimijat).

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan monialainen kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä). Alueellisten kehittäjäfoorumien jälkeen järjestetään valtakunnallinen kulttuurimatkailuseminaari.

Hankkeessa yhteiskehitetään kulttuurimatkailun ammattikorkeakouluopintoja koulutusalojen välisenä yhteistyönä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli, kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi, jonka muodostavat taide/kulttuuritoimijat, matkailualan toimijat, kulttuurituottajat, sekä ammattilaiset, että amk-opiskelijat.

Hankkeen tuloksena syntyy myös oppilaitoksiin juurtuva kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteiskehitetty kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus.

Hankkeen lopputuloksena parannetaan luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen liittyvän koulutuksen osuvuutta sekä kehitetään luovan osaamisen koulutustarjonnan ketteryyttä edistävää verkostoitumismallia. Toimenpiteillä lisätään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kasvualan - kulttuurimatkailun - tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta sekä tuodaan lisää tulevaisuuden työmahdollisuuksia luoville aloille.

Hankkeessa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä hyödynnetään luovien alojen sisältöosaamista ja kulttuuripalveluja matkailualalla ja toisaalta luovien alojen toimijat saavat matkailupuolelta laajemman yleisöpohjan, palvelumuotoilun osaamista ja uusia verkostoja.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Maija Sydänmaanlakka, Projektipäällikkö

Maija.Sydanmaanlakka [at] metropolia.fi (Maija[dot]Sydanmaanlakka[at]metropolia[dot]fi)