Daas - Open data as a Service -hanke

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Hanke on päättynyt 31.10.2019.

Avoin data, alustatalous ja digitaalinen uudistuminen ovat jo täällä, mutta avoimen datan hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa on vielä alkutekijöissään. Avoimen datan hyötykäytössä piilee huomattava määrä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Aiemmissa hankkeissa on todettu, että kasvu ja potentiaali eivät realisoidu uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi ilman ekosysteemien ja markkinoiden aktiivista rakentamista, eri sektoreiden yhteistä tuotekehitystä, yhteistyötä, kokeiluja ja testaamista. Jäykistä rakenteista on päästävä verkostomaisiin ja joustaviin toimintamalleihin ja kaikki rohkeat käytännönläheiset kokeilut ovat tarpeen, jotta ilmiöstä saadaan monipuolista tietoa.

Hankkeen kattoteemana on älykäs kestävä kaupunki

Tähän tarpeeseen DaaS- Open Data as a Service -hanke pureutuu.
Pk-yritysten toimintaa tuetaan uusien innovatiivisten kokeilujen avulla, jossa arvoketjuajattelun mukaisesti yritykset ja korkeakoulut yhteistoiminnallisesti kehittävät uusia tapoja avata, tuottaa, jalostaa ja käyttää avointa dataa liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen kattoteema on Smart city (älykäs kestävä kaupunki) ja erityisesti kiertotalous, älykäs liikenne ja digitaalinen uudistuminen käyttäen hyväksi mm. pelillisyyttä.

Nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja visualisoinnin avulla luodaan tuotteita ja palveluita olemassa oleviin yrityksiin ja luodaan uusia mahdollisuuksia avoimen datan startupeille. Hankkeen tavoitteiden kautta aikaansaamme uutta liiketoimintaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Lisäksi erilaisten uusien ratkaisujen kautta aikaansaadaan myös laajemmin hyvinvointia kansalaisille ja yhteiskuntaan erilaisten avoimen datan käyttäjäystävällisten ratkaisujen kautta.

Hankkeen päätavoite on luoda mikro- ja pk-yrityksiä palveleva yhteiskehittämisen temaattinen toimintamalli avointa dataa ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Tähän tavoitteeseen vastataan:

  • Synnyttämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia johtaviin avoimen datan kärkiteemoihin: kiertotalous, älykäs liikenne ja digitaalinen uudistuminen
  • Rakentamalla yritysten ja korkeakoulujen synergistä etua luovan yhteistoiminnallisen kehittämisen mallin, joka perustuu arvoketju-ajatteluun.
  • Edistämällä mikro- ja pk-yritysten T&K-valmiuksia ja uusia liiketoiminnan avauksia nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja näyttävän käyttökokemuksiin perustuvan visualisoinnin avulla.
  • Tukemalla avoimen datan startup-skenen syntyä.
  • Edistämällä maakuntien strategioiden kärkialoja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)