Liiketoimintavalmennusta liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjille

Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian yhteisessä hankkeessa tarjoamme Uudellamaalla toimiville liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjille monialaisen tiimin liiketoimintasi kehittämisen tueksi. Kehittämisen painopiste on senioreille suunnatuissa palveluissa.

Tarjoamme räätälöidyn, maksuttoman Lean Startup -menetelmään pohjaavan valmennuspaketin yhteensä viidelletoista hankkeen kohderyhmään kuuluvalle yritykselle.

Valmennuspaketti koostuu kahdesta osasta: Ensimmäisen osan muodostaa neljä puolen päivän webinaaria. Kokonaisuuden jälkimmäisen osan muodostaa yrityskohtainen valmennus, jonka aikataulu sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

Hankkeen tavoitteet ja taustat

Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudellamaalla toimivien liikunta- ja hyvinvointisektorin yritysten liiketoimintaa ja tukea yrityksiä erityisesti ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Hankkeessa rakennetaan pk-alueelle käyttäjälähtöinen kehittämismalli, joka tukee liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten tuote- ja palvelutarjooman muotoilua ikääntyneille ja ikääntyneiden erityisryhmille. Samalla edistetään ikääntyneiden kohderyhmän laaja-alaista hyvinvointia. Ideoiden jalostumista kohti kannattavaa liiketoimintaa tuetaan hyödyntäen oppilaitosten moniammatillista osaamista ikääntyneiden kohderyhmässä.

Toiminnassa hyödynnetään OKM-rahoitteisen Seniorit tikissä -hankkeen tekemää ekosysteemikartoitusta ja kohderyhmän tarvekartoitusta.

Hankkeen teemoista osa opinnollistetaan, muun muassa opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien aiheiksi sekä opintojaksosisällöiksi.

Metropolian koordinoiman hankkeen partnerit ovat Laurea ja Haaga-Helia. Rahoitus on (REACT ESR), kokonaisbudjetti noin 464.000 eur ja Metropolian kokonaisosuus noin 236.000 eur.

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tietosuojaseloste

Dallaten-hankkeen tietosuojaseloste

Lisätietoja

Heidi Stenberg, projektipäällikkö, Metropolia AMK