Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudulla liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten liiketoiminnan vahvistaminen kehittämällä toimivia palvelukonsepteja käyttäjälähtöisesti ikääntyvien kohderyhmässä.

Hankkeessa rakennetaan pk-alueelle käyttäjälähtöinen kehittämismalli, joka tukee liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten tuote- ja palvelutarjooman muotoilua ikääntyneille ja ikääntyneiden erityisryhmille edistäen samalla kohderyhmän laaja-alaista hyvinvointia. Samalla tuetaan ideoiden jalostumista kohti kannattavaa liiketoimintaa hyödyntäen oppilaitosten moniammatillista osaamista ikääntyneiden kohderyhmässä.

Toiminnassa hyödynnetään OKM-rahoitteisen Seniorit tikissä -hankkeen tekemää ekosysteemikartoitusta ja kohderyhmän tarvekartoitusta.

Hankkeen teemoista osa opinnollistetaan, muun muassa opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien aiheiksi sekä opintojaksosisällöiksi.

Metropolian koordinoiman hankkeen partnerit ovat Laurea ja Haaga-Helia. Rahoitus on (REACT ESR), kokonaisbudjetti noin 464.000 eur ja Metropolian kokonaisosuus noin 236.000 eur.

Lisätietoja

Heidi Stenberg, projektipäällikkö, Metropolia AMK