DALLATEN - Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin

Hanke on päättynyt 31.8.2023

Liiketoimintavalmennusta liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjille

Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian yhteisessä hankkeessa tarjosimme Uudellamaalla toimiville liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjille monialaisen tiimin liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Kehittämisen painopiste oli senioreille suunnatuissa palveluissa.

Tarjosimme räätälöidyn, maksuttoman Lean Startup -menetelmään pohjaavan valmennuspaketin yhteensä viidelletoista hankkeen kohderyhmään kuuluvalle yritykselle.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

Hankkeen tavoitteet ja taustat

Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteishankkeen tavoitteena oli vahvistaa Uudellamaalla toimivien liikunta- ja hyvinvointisektorin yritysten liiketoimintaa ja tukea yrityksiä erityisesti ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Toiminnassa hyödynnettiin OKM-rahoitteisen Seniorit tikissä -hankkeen tekemää ekosysteemikartoitusta ja kohderyhmän tarvekartoitusta.

Hankkeen teemoista osa opinnollistettiin, muun muassa opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien aiheiksi.

Metropolian koordinoiman hankkeen partnereina toimivat Laurea ja Haaga-Helia. Rahoitus on (REACT ESR), kokonaisbudjetti noin 464.000 eur ja Metropolian kokonaisosuus noin 236.000 eur.

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023.

Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tietosuojaseloste

Dallaten-hankkeen tietosuojaseloste

Lisätietoja

Heidi Stenberg, projektipäällikkö, Metropolia AMK