Digi-Metku ꟷsovellus kuntoutumisen edistämiseksi!

DigiMetku-hankkeessa tuotetaan digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisen edistämiseksi arjessa. Hanke rakentuu kehittäjäkumppanuudessa lasten, heidän vanhempien ja läheisten sekä kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Digitaalinen sovellus tukee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten toimintakyvyn vahvistumista heidän omassa kehitysympäristössään ja päivittäisissä toiminnoissa. Sovellus on tarkoitettu perheiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää kuntoutuksen suunnitellussa ja jatkuvassa arvioinnissa.

Hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja tulokset

DigiMetku-hankkeeen tarkoituksena on kehittää digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa. Kehittämisen lähtökohtana on lapsen ja nuoren toimijuutta ja osallistumista itselle merkityksellisiin asioihin arjessa vahvistavien välineiden, Metku-kirjan ja Osallistumisen ekologisen arvioinnin hyödyntäminen kuntoutumisprosessissa lapsen ja nuoren toimintaympäristössä. Näissä välineissä on teoreettisena viitekehyksenä käytetty ICF-luokitusta.

Sovelluksen sisältö rakentuu lapselle ja nuorelle itselle merkityksellisen toiminnan kuvaamisesta omassa arjessaan, kuntoutujan oman tavoitteen tunnistamisesta (GAS-menetelmä) sekä toimintasuunnitelman laadinnasta tavoitteen saavuttamiseksi. Sovelluksen avulla voi jatkuvasti seurata ja arvioida kuntoutumisen edistymistä arjessa. Sovellus tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

DigiMetku-hankkeessa kehitetään digitaalisen sovelluksen sisältö, tuotetaan verkkopohjainen sovellus sekä pilotoidaan sovelluksen käyttökokemuksia. Sovellus löytyy valmistuttuaan vuoden 2024 jälkeen viiden vuoden ajan Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n sivuilta. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Kelan Kuntoutusta kehittämässä –julkaisusarjassa.

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää kokonaisvaltaisessa kuntoutustoiminnassa lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa kanssa, kuntoutusta suunnittelevat ja päättävät tahot (Kela, lääkärit, kuntoutushenkilöstö), lasten ja nuorten kanssa toimivat henkilöt (terapeutit, päiväkodin ja koulujen henkilöstö) ja muut sosiaali- ja terveysalan toimijat.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajakumppaneina Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa toimivat Yrkeshögskolan Arcada ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeessa rakennetaan laaja-alainen osallistuvaan tutkimuskumppanuuteen perustuva verkosto, mihin kutsutaan mukaan kuntoutusalan ammattilaisia ja kuntoutusta saavia lapsia ja heidän vanhempiaan ja läheisiä Valtakunnallisen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n kanssa yhteistyössä.

Seuraa hanketta #DigiMetku

Tutustu taustamateriaaliin

Lisätietoja

Projektipäällikkö Salla Sipari
p. +358403342027
salla.sipari [at] metropolia.fi

Tutkijat

  • Ira Jeglinsky-Kankainen, ira.jeglinsky-kankainen [at] arcada.fi
  • Anu Kinnunen, anu.kinnunen [at] lapinamk.fi
  • Krista Lehtonen, krista.lehtonen [at] metropolia.fi
  • Nea Vänskä, nea.vanska [at] metropolia.fi