DigiMetku - Digitaalinen sovellus kuntoutumisen edistämiseksi

DigiMetku-sovellus kuntoutumisen edistämiseksi

DigiMetku-hankkeessa tuotetaan digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisen edistämiseksi arjessa. Hanke rakentuu kehittäjäkumppanuudessa lasten, heidän vanhempien ja läheisten sekä kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Digitaalinen sovellus tukee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten toimintakyvyn vahvistumista heidän omassa kehitysympäristössään ja päivittäisissä toiminnoissa. Sovellus on tarkoitettu perheiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää kuntoutuksen suunnitellussa ja jatkuvassa arvioinnissa.

Tervetuloa kokeilemaan DigiMetkua!

Perheet ja ammattilaiset ovat yhteiskehittäneet DigiMetku-sovelluksen lapsen ja nuoren kuntoutumiseen. DigiMetku on vapaasti saatavilla osoitteessa DigiMetku.fi. DigiMetku toimii suomen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Maksuttomia koulutuksia

DigiMetku-hanke järjestää vuoden 2024 aikana avoimia koulutuksia. Koulutukset on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa, sekä kuntoutuksen opiskelijoille ja opettajille. Myös kuntoutujat ja heidän läheisensä ovat tervetulleita osallistumaan. Voit ottaa yhteyttä tutkijoihin, jos haluat järjestää työyhteisöllesi tai muulle verkostolle koulutustilaisuuden. Voimme räätälöidä koulutuksen tai lyhyemmän DigiMetkun esittelyn vastaamaan tarpeitanne. Tutkijoiden yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja tulokset

DigiMetku-hankkeeen tarkoituksena on kehittää digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa. Kehittämisen lähtökohtana on lapsen ja nuoren toimijuutta ja osallistumista itselle merkityksellisiin asioihin arjessa vahvistavien välineiden, Metku-kirjan ja Osallistumisen ekologisen arvioinnin hyödyntäminen kuntoutumisprosessissa lapsen ja nuoren toimintaympäristössä. Näissä välineissä on teoreettisena viitekehyksenä käytetty ICF-luokitusta.

Sovelluksen sisältö rakentuu lapselle ja nuorelle itselle merkityksellisen toiminnan kuvaamisesta omassa arjessaan, kuntoutujan oman tavoitteen tunnistamisesta (GAS-menetelmä) sekä toimintasuunnitelman laadinnasta tavoitteen saavuttamiseksi. Sovelluksen avulla voi jatkuvasti seurata ja arvioida kuntoutumisen edistymistä arjessa. Sovellus tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

DigiMetku-hankkeessa kehitetään digitaalisen sovelluksen sisältö, tuotetaan verkkopohjainen sovellus sekä pilotoidaan sovelluksen käyttökokemuksia. Sovellus löytyy valmistuttuaan vuoden 2024 jälkeen viiden vuoden ajan Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n sivuilta. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Kelan Kuntoutusta kehittämässä –julkaisusarjassa.

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää kokonaisvaltaisessa kuntoutustoiminnassa lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa kanssa, kuntoutusta suunnittelevat ja päättävät tahot (Kela, lääkärit, kuntoutushenkilöstö), lasten ja nuorten kanssa toimivat henkilöt (terapeutit, päiväkodin ja koulujen henkilöstö) ja muut sosiaali- ja terveysalan toimijat.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajakumppaneina Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toimivat Yrkeshögskolan Arcada ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa rakennetaan laaja-alainen osallistuvaan tutkimuskumppanuuteen perustuva verkosto, mihin kutsutaan mukaan kuntoutusalan ammattilaisia ja kuntoutusta saavia lapsia ja heidän vanhempiaan ja läheisiä Valtakunnallisen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n kanssa yhteistyössä. Sovelluksen tekninen kehittäjä on Adventure Club.

Seuraa hanketta #DigiMetku

Tutustu taustamateriaaliin

Lisätietoja

Projektipäällikkö Salla Sipari
p. +358403342027
salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)

Tutkijat

  • Ira Jeglinsky-Kankainen, ira.jeglinsky-kankainen [at] arcada.fi (ira[dot]jeglinsky-kankainen[at]arcada[dot]fi)
  • Anu Kinnunen, anu.kinnunen [at] savonia.fi (anu[dot]kinnunen[at]savonia[dot]fi)
  • Krista Lehtonen, krista.lehtonen [at] metropolia.fi (krista[dot]lehtonen[at]metropolia[dot]fi)
  • Nea Vänskä, nea.vanska [at] metropolia.fi (nea[dot]vanska[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojaseloste

DigiMetku-hankkeen tietosuojaseloste