DigiPointin tavoitteena on kehittää työnhakijoille sujuvia väyliä teknologia-alan työpaikkoihin ja koulutukseen. Tavoitteisiin kuuluu myös kehittää joustavia opintomahdollisuuksia korkeakouluissa.

Hankekumppanit ovat Turun kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

Metropolialta joustavia väyläopintoja osaamisen päivittämiseen

Metropolian rooli hankkeen arvioinnissa painottuu ammatillisen osaamisen vahvistamisen arviointiin. Hankkeeseen osallistuvat työntekijät tukevat arvioitsijaa materiaalien keräämisessä, arviointitilaisuuksien järjestämisessä ja toimintamallien kuvaamisessa. Työntekijät hyödyntävät arviointiaineistoa Helsingin kaupungilla ja Metropoliassa toiminnan jatkosta tehtävän päätöksenteon tukemisessa.

Metropolian tehtävät hankkeessa koostuvat seuraavista toimenpiteistä.

  1. Hanketoiminnan kiinnittyminen palveluihin ja yhteistyöverkostoihin
  2. Joustavan ja vaikuttavan oppilaitosyhteistyön toimintatavat
  3. Asiakaslähtöisen sosiaalisen tuen vahvistamisen kehittäminen
  4. Kehittävä arviointi päätöksenteon ja tiedon jakamisen välineenä

Hankkeesta odotettavat tulokset

Työpaketti 1

Kuvaus osaamistarpeista osana Digitalentsin vallitsevia käytäntöjä.

Työpaketti 2

Tulokset hankeaikana järjestetään kohderyhmän elämäntilannetta tukevia ammattikorkeakoulun opintoja osana Digitalents-toimintaa. Noin 40 Digitalents-yhteisöön osallistuvaa henkilöä suorittaa opintoja. Opintoihin liittyen on järjestetty sosiaalista ja yksilöllistä tukea. 15 henkilöä siirtyy hankkeen aikana jatko-opintoihin. Koulutustoimintaan liittyvät ratkaisut ja havainnot on dokumentoitu ja toiminnasta on kerrottu kuutoskaupunkien edustajille ja sopivissa tilaisuuksissa muille korkeakoulukaupungeille.

Työpaketti 3

Kuvaus Digitalents-yhteisön sosiaalisen vahvistamisen ja työnohjauksen käytännöistä. Koko yhteisölle tarjottu sosiaalinen tuki, joka tukee toimintakykyä, osaamisen kehittymistä sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä. Erityisesti joustavien ammattikorkeakouluopintojen tukemiseen liittyvät uudet käytännöt. Yhteistyöverkosto Digitalents-toiminnan ja ammattikorkeakoulujen sosiaalisen tuen välillä. Kuvaus toimintamalleista ja niiden toimivuudesta, josta ovat tietoisia muut kuutoskaupungit ja mahdollisuuksien mukaan muut korkeakoulukaupungit.

Työpaketti 4

Suunnitelman mukaan huolellisesti kerätty arviointiaineisto ja kuvaus toiminnasta. Arviointiaineistoa on hyödynnetty kommunikoimaan toiminnan tuloksellisuudesta kuutoskaupungit ja mahdollisuuksien mukaan muut korkeakoulukaupungit.

Hankkeesta muualla

Tutustu hankkeeseen 6aika-sivustolla

Tutustu Digitalents-yhteisön sivustoon

Lue lisää Helsingin kaupungin uutisista

Lisätiedot

Matti Oosi, projektipäällikkö matti.oosi [at] metropolia.fi

Hankkeen rahoittajat

Kumppanit