DigiPoint-hanke

DigiPoint-hanke on päättynyt 31.5.2022. DigiPointin tavoitteena oli kehittää työnhakijoille sujuvia väyliä teknologia-alan työpaikkoihin ja koulutukseen. Tavoitteisiin kuului myös kehittää joustavia opintomahdollisuuksia korkeakouluissa.

Hankekumppanit olivat Turun kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

Metropolialta joustavia väyläopintoja osaamisen päivittämiseen

Metropolian rooli hankkeen arvioinnissa painottui ammatillisen osaamisen vahvistamisen arviointiin. Hankkeeseen osallistuivat työntekijät tukivat arvioitsijaa materiaalien keräämisessä, arviointitilaisuuksien järjestämisessä ja toimintamallien kuvaamisessa. Työntekijät hyödynsivät arviointiaineistoa Helsingin kaupungilla ja Metropoliassa toiminnan jatkosta tehtävän päätöksenteon tukemisessa.

Metropolian tehtävät hankkeessa koostuivat seuraavista toimenpiteistä:

  1. Hanketoiminnan kiinnittyminen palveluihin ja yhteistyöverkostoihin
  2. Joustavan ja vaikuttavan oppilaitosyhteistyön toimintatavat
  3. Asiakaslähtöisen sosiaalisen tuen vahvistamisen kehittäminen
  4. Kehittävä arviointi päätöksenteon ja tiedon jakamisen välineenä

Hankkeen työpaketit

Työpaketti 1

Kuvaus osaamistarpeista osana Digitalentsin vallitsevia käytäntöjä.

Työpaketti 2

Tulokset hankeaikana järjestetään kohderyhmän elämäntilannetta tukevia ammattikorkeakoulun opintoja osana Digitalents-toimintaa. Noin 40 Digitalents-yhteisöön osallistuvaa henkilöä suorittaa opintoja. Opintoihin liittyen on järjestetty sosiaalista ja yksilöllistä tukea. 15 henkilöä siirtyy hankkeen aikana jatko-opintoihin. Koulutustoimintaan liittyvät ratkaisut ja havainnot on dokumentoitu ja toiminnasta on kerrottu kuutoskaupunkien edustajille ja sopivissa tilaisuuksissa muille korkeakoulukaupungeille.

Työpaketti 3

Kuvaus Digitalents-yhteisön sosiaalisen vahvistamisen ja työnohjauksen käytännöistä. Koko yhteisölle tarjottu sosiaalinen tuki, joka tukee toimintakykyä, osaamisen kehittymistä sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä. Erityisesti joustavien ammattikorkeakouluopintojen tukemiseen liittyvät uudet käytännöt. Yhteistyöverkosto Digitalents-toiminnan ja ammattikorkeakoulujen sosiaalisen tuen välillä. Kuvaus toimintamalleista ja niiden toimivuudesta, josta ovat tietoisia muut kuutoskaupungit ja mahdollisuuksien mukaan muut korkeakoulukaupungit.

Työpaketti 4

Suunnitelman mukaan huolellisesti kerätty arviointiaineisto ja kuvaus toiminnasta. Arviointiaineistoa on hyödynnetty kommunikoimaan toiminnan tuloksellisuudesta kuutoskaupungit ja mahdollisuuksien mukaan muut korkeakoulukaupungit.

Hankkeesta muualla

Lisätietoa

Tapani Martti, projektipäällikkö Metropolia

tapani.martti [at] metropolia.fi (tapani[dot]martti[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen rahoittajat

Kumppanit