DigiPrintNetwork - digitaalinen tulostus pk-yritysten verkostossa

Tekes

Hanke on päättynyt 31.05.2017.

DigiPrintNetwork projektissa kootaan suomalaisista digitaalisen tulostuksen parissa toimivista pk-yrityksistä toimijaverkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kustomoitavia tuote- ja palvelukonsepteja kuluttajamarkkinoille. Projektissa tehdään kuluttajatutkimusta verkostotutkimuksen kanssa rinnakkain.

DigiPrintNetwork projektissa selvitetään, miten yritysverkosto ja kuluttajat jakavat tietoa keskenään. Tavoitteena on auttaa yrityksiä vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää verkkopohjaisen yhteistoimintamallin vaikutusta monipuolisen toimijaverkoston johtamiseen ja kehittämiseen.

Hankkeessa tehtyjä tutkimuksia ja toiminnallisessa osiossa testattua toimijaverkostoon pohjautuvaa liiketoimintamallia voidaan hyödyntää eri alojen pk-yritysten toiminnassa. Hankkeen tutkimuksesta vastaavat Aalto-yliopisto sekä Helsingin yliopisto ja käytännön toteutuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Toimijaverkostoon liittyy hankkeen käynnistyessä kymmenkunta suomalaista kehittyvää pk-yritystä. Tekstiili-, vaatetus- ja sisustusalalla toimivat ammatti- ja yritysjärjestöt jakavat tietoa tutkimustuloksista jäsenilleen kaksivuotisen hankkeen aikana ja sen jälkeen. Hankkeen uutuusarvo on vahvassa poikkitieteellisyydessä: muotoilu, käyttäytymistieteet, tekstiiliala, ICT-sovellukset ja käytettävyystutkimus sekä kestävä kehitys on pystytty yhdistämään uuden liiketoimintamallin kehittämiseen.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)