Digisti Fiksu

Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Hanke on päättynyt 31.5.2018.

Kolme ammattikorkeakoulua, Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulu työstävät yhdessä Digisti Fiksu-hanketta. Hanke kokoaa yhteen myös digipalveluiden parissa työskenteleviä järjestöjä ja tuottajia. Hankkeessa luodaan verkosto, joka selvittää digitaalisen kansalaisuuden mahdollisuuksia ja kehittää niiden ympärille kansainvälisiä hankkeita.

Keskeisenä tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Internet-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien ja organisaatioiden yhteistyötä Uudellamaalla. Digitaaliset palvelut, tietomäärät ja niiden käsittely on entistä paremmin valjastettava helpottamaan kansalaisten elämää ja ja kaikilla uusmaalaisilla tulee olla mahdollisuus digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen.

Hankkeessa:

1. Kartoitetaan ja verkotetaan relevantit toimijat Service design -näkökulmasta

  • Toimijatahojen linkittäminen
  • Yhteisten kehittämisintressien ja -tarpeiden esiin nostaminen
  • Vahvistetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle

2. Selvitetään, miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta

  • Millaista tietoa ja palveluita tarvitaan?
  • Millaisia ongelmia kohdataan?
  • Miten ja millaista omaa tietoa halutaan jakaa?

3. Identifioidaan hankeaihioita

  • Edistetään uusmaalaisten toimijoiden ja toimijaverkostojen pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitushakuihin

4. Tuotetaan yhteisömedian keinoin digitaalisia, yhteisöllisiä ja osallistavia viestintämalleja, jotka motivoivat verkoston toimijoita yhteistyöhön ja toiminnan yhä parempaan koordinaatioon.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)