Digitaalisen oppimateriaalin valmistus ja jakaminen verkossa

Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen.

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Koulutushanke edistää tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisten opettajien osaamista alalle keskeisen digitaalisen oppimateriaalin valmistuksessa sekä verkkotyökalujen käytössä. Myös alan opiskelijoille sekä työelämälle on välillisesti hyötyä opettajien digiosaamisen lisääntymisestä, koska työelämässä odotetaan osaamista digityökalujen sekä kokeilu- ja jakamiskulttuurin kaltaisissa taidoissa.

Koulutus edistää prosessia, jossa työympäristöjen nopea ja laaja digitalisaatio saadaan sulautettua myös alan keskeiseen pedagogiseen osaamiseen oppilaitoksissa, jolloin oppilaitos ja työelämä toimivat tasapainossa ja toisiaan tukien. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä koulutuksen laatu on tärkein tekijä. Laadun ulottuvuuksia ovat mm. opetushenkilöstön osaaminen, laadukkaat oppimisympäristöt ja digitalisaation hyödyntäminen.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa etsiä ja valmistaa tarvitsemaansa alan oppimateriaalia digitaalisesti sekä käyttää verkkopedagogiikan työkaluja ja välineitä opetukseen ja arviointiin, myös yhteisopettajuuden ja yhteisöllisen oppimisen konteksteissa. Opiskelija tuntee tekstiili- ja vaatetusalan työelämän vaatimat digitaaliset ratkaisut ja osaa jakaa tietoa ja opetusta niistä digitaalisesti niin, että oppiminen ja osaaminen laajenee ja sulautuu oppilaitoksesta työelämäosaamiseksi. Opiskelijat oppivat verkostoitumaan ja hyödyntämään avoimuuden ja jakamisen periaatetta oppimistehtävien tulosten ja kokemusten jakamisessa.

Opintojen lopputuotoksena tehdään verkkojulkaisu parhaista käytänteistä, mikä vahvistaa saadun tiedon jatkokäytettävyyttä sekä valtakunnallista levitettävyyttä. Koulutus toimii lähtökohtana syntyvälle osaamiselle ja oivalluksille, ja sen avulla edistetään oppimisen yhteisöllisyyden, yhteisen kehittämistyön ja innostavan oppimisen kulttuuria asiakas- ja tarvelähtöisesti.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)