Hankkeessa vahva TKIO lähestyminen; opinnäytetöitä hankkeen teemoista, pilotoitavia opintojaksototeutuksia. Hankkeessa kehitetään yrityksille, oppilaitoksille ja muille toimijoille prosesseja, toimintamalleja sekä yhteinen ympäristö tukemaan yhteiskunnan murrosta digiloikassa ja koronan jälkeisessä toipumisessa.Tämä toteutetaan luomalla tarkoitukseen sopiva ja eri kohderyhmät huomioonottava koulutusmalli.  Lisäksi hankkeessa pilotoidaan yhdessä koneteknologia-alan yritysten sekä oppilaitoksien (HY, Aalto ja Omnia) kanssa digitaalinen ympäristö, X-Garage, vahvistamaan Uudenmaan ja koko Suomen koronaepidemian jälkeistä elpymistä digiosaamisen vahvistamisen keinoin.

Yhteystiedot

Timo Junell, projektipäällikkö timo.junell [at] metropolia.fi