DigiTally - Digitaalisten taitojen parantaminen koneteknologian aloilla

DigiTally-hankkeessa kehitetään uudenlaisia Garage-hydridioppimisympäristöjä tukemaan koneteknologia-alan digitalisoitumista.

Garage-ympäristö yhdistää lähi- ja etäopiskelun sujuvaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöt toimivat oppijoiden, oppilaitosten, yritysten ja kaupunkien sekä kuntien yhteistyön alustana rakentuen osaamistarpeiden ja -tarjonnan kohtauspaikaksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan ensimmäiset Garage-mallin mukaiset hybridioppimisympäristöt koulutuksineen. Garage-toiminnalla on tarkoitus vastata

 • tekniikan nopeaan kehitykseen automaation alueella
 • tuottaa kaikille saavutettavissa olevaa oppimateriaalia
 • mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen
 • tuottaa dataa tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään garage-toimintaa kuuden eri teeman alle. Kullakin garagella on oma vastuutoteuttaja kumppanien joukossa. Teemat ovat

 • Koneautomaatio-Garage
 • Product Development-Garage
 • Robo-Garage ja AIoT-Garage
 • LocoLab-Garage
 • DigiFarm-Garage

Vastuutoteuttajat ja toimenpiteet

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia toimii Koneautomaatio-Garagen vastuutoteuttajana.

 • Toiminnassa rakennetaan koneautomaatioaiheiden ympärille hybridioppimisympäristö.
 • Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa oppijoiden mahdollisuuksia työelämän tilanteisiin verrattavaan oppimiseen ja harjoitteluun ammatillisen perustutkintoon tähtäävässä opiskelussa.

Metropolian koordinoi kolmea garage-teemaa

 • PD-Garagessa kehitetään tuotekehitykseen liittyvän digitaalisuuden kouluttamista.
 • Robo-Garagessa tarjotaan koulutuksia teollisuusroboteista aina palvelurobotiikkaan.
 • AIoT-Garagessa pääsee tutustumaan teollisuuden tekoälysovellutuksiin sekä esineiden internetin tuomiin mahdollisuuksiin.

Aalto-yliopisto kouluttaa LocoLab-Garagessa mobiilirobotiikan liikkumismuotojen saloihin.

Helsingin yliopiston DigiFarm-Garagessa annetaan monipuoliset valmiudet automaation, digitaaliteknologian ja tekoälyn menetelmien hyödyntämisessä maataloudessa.

Kumppanit ja rahoitus

Hanketta toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimana yhdessä Aalto yliopiston, Helsingin yliopiston ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR) yhdessä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteystiedot

Timo Junell, projektipäällikkö timo.junell [at] metropolia.fi (timo[dot]junell[at]metropolia[dot]fi)