DuuniPolulta yrittäjäksi

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.6Aika-strategia.

Hanke on päättynyt 31.10.2019.

Metropolia ja Espoon kaupunki ovat käynnistäneet kehittämishankkeen yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Hankkeessa kehitetään uudenlainen malli, jota kautta maahanmuuttajanuoret pääsevät osalliseksi työelämää, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata olemassa olevaa yritysideaa.

Tavoitteena on tehostaa Metropolian, kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä integroimalla IT-alan teknologian tuomia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen.

Metropolian tarjoamassa koulutusohjelmassa nuoria yrittäjiä tuetaan hyödyntämään ja räätälöimään teknologian tuomia mahdollisuuksia oman yrityksen tarpeiden mukaiseksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat

  • maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat
  • korkeakoulutetut
  • yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret.

Nykyiset työllisyys- ja yrityspalvelut eivät aidosti integroi maahanmuuttajia ja kantaväestöä siten, että syntyisi aitoa yritys- ja yhteistoimintaa. Näin ollen aloittavilla maahanmuuttajayrittäjillä ei ole riittävää tietoisuutta yrityksen perustamisneuvonnan saatavuudesta ja viranomaisasioinnista.

Nykyisten yrittäjien etujärjestöjen palveluntarjonta ei houkuttele maahanmuuttajayrittäjiä jäseniksi. Maahanmuuttajien yrittäjyystoimintaan kohdistuu paljon ennakkoluuloja kantaväestön, yrittäjien sekä asiakkaiden taholta. Tämän vuoksi maahanmuuttajataustaiset yrittäjät tarvitsevat tukea verkostoitumiseen ja yrityksien palveluiden markkinoimiseen.

Yrittäjyyttä tukevan verkoston luominen

Hankkeessa keskeistä on yrittäjyyttä tukevan verkoston luominen ammattikorkeakoulun, Espoon kaupungin, alan yritysten ja yrittäjyyttä tukevien muiden tahojen sekä maahanmuuttajajärjestöjen kesken.

Maahanmuuttajanuorten yrittäjyyden valmiuksia tuetaan seuraavasti:

  • edistetään kimppayrittäjyyttä: kannustetaan nuoria yhdistämään samankaltaisia ideoita, sen sijaan, että kukin yrittäisi kehittää omaa yritysideaa yksin.
  • mentoritoiminnan kehittäminen: yrittäjänä menestyneet maahanmuuttajat toimivat mentoreina aloitteleville yrittäjille, jotta maahanmuuttajanuoret saisivat tietoa yrittäjyydestä, ja yrittäjyyteen kohdistuvista mahdollisuuksista ja haasteista.
  • Maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen hyödyntämien: järjestöt toimivat väylänä, kohtaamispaikkana ja tiedon välittäjinä maahanmuuttajayrittäjille sekä kohderyhmille, että muille kumppaneille.

Tavoitteena on tukea nuoria kartoittamaan ja kehittämään uudenlaista yritystoimintaa, jossa he voisivat hyödyntää kansainvälistä kokemustaan sekä tietoa kehittyvien maiden markkina-alueista. Tätä kautta yhdistetään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten verkostot ja korkea osaaminen.

Duunipolku koulutuksen kautta nuori voi luoda verkoston, joka auttaa pääsemään kiinni yrittäjyyteen. Koulutuksen ja mentorointi-toiminnan avulla nuori saa kokemusta startupin käynnistämisestä, yritystoiminnasta sekä pääsee verkostoitumaan muiden yrittäjiksi ryhtymistä suunnittelevien kanssa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Lue tarkempi hankekuvaus täältä (pdf)