eAMK- Oppimisen uusi ekosysteemi

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke on päättynyt.

eAMK-hanke luo kaikkien amkien yhteisen digi-opintotarjonnan. Tuloksena opiskelijan mahdollisuudet ristiinopiskeluun ja oman osaamisprofiilin luomiseen lisääntyvät. Yhteinen opintotarjonta toteutuu osin työelämässä ja ammattikorkeakoulujen digitaaliset palvelut mahdollistavat joustavan opiskelun ympärivuotisesti.

Hanke kohdistuu opiskelijaan, opiskelijalle tarjottaviin digitaalisiin palveluihin, henkilöstön digiosaamisen kasvattamiseen sekä digipedagogiikan ja uuden sukupolven

työelämäpedagogiikan kehittämiseen. Ympärivuotiset opintopolut ja opintojen ja työn uudenlainen yhteensovittaminen lyhentävät korkeakouluopiskelijoiden valmistumisaikaa.

Hanke jakautuu neljään teemaan:

1. Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta.

Kehitetään profiloitunut ja joustavia opintoja mahdollistava yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta, luodaan ja toteutetaan e-opintopalvelumalli ja kehitetään avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä älykkään kirjaston valtakunnallista mallia.

2. Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit.

Kehitetään ja skaalataan uusia digipedagogisia ratkaisuja työelämän ja koulutuksen tiiviimmälle integraatiolle ja siihen perustuvalle oppimismahdollisuuksien kehittämiselle. Toteutetaan valmennusohjelmat.

3. Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio.

Korkeakoulujen henkilöstön digipedagogista osaamista uudistetaan ja kehitetään laadukasta digiohjaus oppimisanalytiikkaa ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen.

4. Koordinointi ja hallinto.

Yhteyshenkilö Metropoliassa:

Digipäällikkö Mari Virtanen
p. 040 670 5156
mari.virtanen [at] metropolia.fi (mari[dot]virtanen[at]metropolia[dot]fi)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)