EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Hankkeen tavoite

EduPal- Palliatiivisen koulutuksen kehittämisen hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmia niin perus- kuin erikoistumiskoulutuksen osalta. Koulutuksen kehittämisessä ydinajatuksena on palliatiivisen hoidon hengen mukaisesti monialaisuus.

EduPal hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Selvittää palliatiivisen hoidon opetuksen nykytila hoitotyön ja lääketieteen koulutuksissa
  2. Laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C)
  3. Laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin
  4. Luoda yhtenäiset valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen erikoistumiskoulutuksiin
  5. Kehittää moniammatillista koulutusta, TKI-toimintaa ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista

Hankkeen tulokset

EduPal- hankkeessa kehitetään moniammatillisesti systemaattista koulutusta, joka tukee palliatiivisen hoidon integroitumista terveyspalveluihin. Hankkeessa tavoitteena on myös kehittää tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Koulutuksissa huomioidaan tutkimus ja kehittämisosaaminen. Hoitotyön YAMK tutkintoon pilotoidaan palliatiivisen hoidon opinnot, jotka myös yliopiston hoitotieteen opiskelijat voivat opiskella. Näin saamme tulevaisuudessa enemmän palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoita, kehittäjiä, opettajia ja tutkijoita. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmän kanssa tutkimus, innovaatio ja kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Jukka Kesänen, Projektipäällikkö

Jukka.Kesanen [at] metropolia.fi (Jukka[dot]Kesanen[at]metropolia[dot]fi)