Educating Vaccination Competence -hanke

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuottaa verkko-opintoina englanninkielinen rokotusosaamisen opintojakso (3 op) terveysalan korkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Hankkeen päätyttyä opinnot tulevat soveltuvin osin kaikkien käyttöön (Open Access). Hankkeessa toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi yliopistot Kreikasta, Italiasta, Espanjasta ja Slovakiasta.

Hankkeessa toteutetaan

  • Vaccination Competence (3 op) opintojakso Moodleen (Open Access)
  • Tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita
  • Konferenssi- ja seminaariesityksiä

Lisätietoa

Anne Nikula, Projektipäällikkö
Anne.Nikula [at] metropolia.fi (Anne[dot]Nikula[at]metropolia[dot]fi)