Elossa! Luovaa alaa ja hoi­va­ko­te­ja el­vyt­tä­mäs­sä yh­teis­ke­hit­tä­mäl­lä

ELOSSA! -hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 31.3.2023. Hankkeessa yhdistyy 3AMK:n eli Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen monialaisen toteuttajatiimin asiantuntemus sekä tutkimus- ja kehitysosaaminen.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyökumppani Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan toiveet ja tavoitteet sille, mitä luovia toiveita hoivakotien osastoilla jo on ja mitä toivotaan lisää. Toisessa vaiheessa toteutetaan teemoittain luovia työpajoja hoivakodeissa. Lisäksi luovan alan toimijoita sparrataan ja luovia palvelumalleja testataan hoivakotiympäristössä.

Hanke turvaa yhteiskunnan koronakriisistä palautumista sekä luovan alan yrittäjien että ikäihmisten hoivakotien hoitohenkilökunnan ja asukkaiden jaksamista sekä vahvistaa osallisuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tavoitteena on hoivakodin ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Hankkeen tuloksena syntyy keskinäistä yhteistä ymmärrystä, joka tuottaa uudenlaista osaamista luovien toimijoiden, hoivakotien ja ammattikorkeakoulujen välille.

Hanke jakautuu työpaketteihin, joiden raameissa hankkeessa toteutetaan muun muassa

  • monipuolisia luovan alan työpajoja hoivakotien asukkaille ja työntekijöille
  • sparrataan luovan alan toimijoita oman liiketoimintasuunnitelmansa osalta
  • mallinnetaan yhteiskehittämisen myötä käytännön kokeilujen kautta testattu Elossa-toimintamalli.

Elossa-toimintamallin tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa, liiketoimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia hoivakotien ja luovien alojen toimijoiden välille. Hankkeen toimintaa ja tuloksia käsitellään hankkeen aikana toteutettavassa podcast-sarjassa.

Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Laurean lisäksi Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulut. Työelämäyhteistyökumppanina on Helsingin Seniorisäätiö. Mukana olevat ammattikorkeakoulut tukevat monialaisesti yhteistyöverkoston syntyprosessia ja käytännön toteuttamista valmennuksen keinoin.

Metropolian lehtorit kehittämässä ja kouluttamassa

Yhtenä hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen kautta luovan alan toimijoiden gerontologista osaamista. Käytännön toimenpiteistä esimerkkinä on toteutus, jossa Metropolian vanhustyön lehtorit Anu-Riikka Eerola ja Mia Rosenström kouluttavat luovan alan toimijoita vanhustyöhön sekä muistisairautta sairastavan asukkaan kohtaamiseen.

Yhteystiedot

Anu-Riikka Eerola, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
anu-riikka.eerola [at] metropolia.fi (anu-riikka[dot]eerola[at]metropolia[dot]fi)