Education network for automated and connected transport for sustainable cities (ENACT) -hanke

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää suomalainen korkeakouluverkosto, jonka opetustarjonta kasvattaa kokonaisvaltaista näkemystä kestävän liikennejärjestelmän kehittämisestä. Uudenlainen digitaalisen oppimisen menetelmiä hyödyntävä jatkuvaan oppimiseen ja tutkinto-ohjelmiin kytkettävä kokonaisuus, mahdollistaa elinkeinoelämän liikenteen murrokseen liittyvän osaamisen kehittämisen ja teknologian kehityksen ohjaamisen.

Muutos ei ole pelkästään teknologinen, vaan sen suunnittelu ja johtaminen edellyttää näkemystä

 • liikennejärjestelmästä
 • kestävästä kehityksestä
 • eettisistä kysymyksistä
 • lainsäädännöstä
 • ajoneuvo- ja tekoälyteknologiasta.

ENACT-partnerit

Osa-alueet Suomessa yhdistävä verkosto koostuu monitieteisestä osaamisesta useassa yliopistossa. ENACT-hankepartnerit ovat:

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto yliopisto)
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto

Tavoitteet

Hankkeen aikana (1.1.2021-31.12.2022) luodaan uusi koulutusyhteistyötä toteuttava korkeakouluverkosto sekä osaamisverkosto alan ydintoimijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Verkosto kartoittaa alan nykyisen ja lähitulevaisuuden koulutustarpeen sekä olemassa olevan alaan liittyvän osaamisen ja koulutustarjonnan.

Konkreettisena tuotoksena verkosto käynnistää yhteistyössä uuden, tutkimukseen pohjautuvan ja työelämän tarpeisiin vastaavan opintokokonaisuuden, joka soveltuu jatkuvaan oppimiseen ja tutkinto-ohjelmiin, esimerkiksi sivuaineeksi, ja jatkotutkintojen osaksi.

Verkostoon kuuluvien yliopistojen osaamisen teemoiksi ja mahdollisiksi tutkinto-ohjelmiksi on alustavasti tunnistettu:

 • Tampereen yliopisto: Automaattinen joukkoliikenne ja liikkuminen palveluna (MaaS), sähköautot ja latauspalvelut; Master’s programme in Sustainable Urban Development, Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma
 • Turun yliopisto: Kyberturvallisuus; Master degree educations in cyber security and smart systems
 • Lapin yliopisto: Automaattiautojen juridiset kysymykset; Oikeustieteen maisteriohjelma
 • Aalto-yliopisto: Automaattiautot ja älykäs infrastruktuuri, liikennejärjestelmä ja etiikka, kestävän kehityksen suunnittelu; Master’s programme in spatial planning and transportation engineering (Claudio Roncoli); Master’s programme in Creative Sustainability
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu: Automaattiautot, ajoneuvotekniikka ja design; Ajoneuvotekniikan insinööri AMK/YAMK
 • Vaasan yliopisto: Automaattiautojen satelliittipaikannus, sähköautojen latausjärjestelmät; Automaation ja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelma sekä Master’s programmes in Industrial Systems Analytics & Smart energy
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto: Automaattiajoneuvojen suunnittelu ja analyysi; Master’s programme in mechanical engineering

Yhteystiedot

Harri Norlund, projektipäällikkö

harri.norlund [at] metropolia.fi (harri[dot]norlund[at]metropolia[dot]fi)