Energy-Saving Rehabilitation of Buildings as a User-Driven Innovation Process

Hanke on päättynyt.

Saksan valtion opetus- ja tutkimusministeriö on pyytänyt hakemuksia saksalaisten korkeakoulujen johtamilta tutkimusryhmiltä, koskien Itämeren alueen teollisuuden kehitysnäkymiä tulevaisuudessa.

Tutkimusryhmää johtaa Hochschule für Technik und Wirtshaft HTW-Berlin (www.htw-berlin.de) ja partnerikorkeakoulut ovat Tallinn Technical University, Tallinn University of Applied Sciences, Vilnius Gediminus Technical University sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Tutkimusprojektin summa on vain 50.000 €, joka kattaa lähinnä matkat, ei palkkoja.

Hankkeen työnimenä on Circum Mare Balticum, ja se on hyväksytty aloitettavaksi 1.11.2010. Hankkeen keskeinen idea on tutkia avoimia innovaatioprosesseja koskien korjausrakentamisen energiansäästötekniikkaa Baltian alueella.

Ensimmäisen vuoden aikana kehitetään verkosto korkeakoulujen ja niiden teollisuuskontaktien välille. Verkostovuosi on jaettu neljään 13-viikkoiseen osaan, josta 1. neljännes on projektin avaus eli kirjallisuustutkimus, ideoiden kerääminen ja yleensä käyttäjälähtöisten energiansäästöprojektien tunnistaminen kansallisesti.

Toiseen neljännekseen kuuluu aloituskokous Berliinissä, jossa päätetään tutkimusalueiden valinta ja työjärjestys. Kolmas osa on tutkimusideoiden kehittäminen kansallisesti ja tutkimustarjous teollisuudelle ja neljäs osa on tulosten vertailun ja johtopäätösten määrittäminen, myös internet-sivujen avulla.

Toisena vuonna suoritetaan tutkimushakemuksen korjauksia ja kommentteja ja viimeistellään raportti. Lopuksi hakemus jätetään Saksan valtion opetus- ja tutkimusministeriölle.

Hankkeen johtaja on Prof. Dr. Dieter Bunte, HTW-Berlin UAS ja lisätietoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa antaa Lehtori Eric Pollock.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)