Esiselvityshanke - CoINNO

Hanke on päättynyt.

CoINNO on esiselvityshanke, joka tuottaa mallin Pasilan Studioon sijoittuvien luovan alan toimijoiden verkostoitumiseen ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi.

Esiselvitys tuotetaan palvelemaan suoraan ”Pasilan Studiot – luovien alojen ekosysteemi” -hankekokonaisuutta, joka kokoaa yhteen media-alan keskittymään Helsingin Pasilaan sisällöntuottajia, yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkijoita. CoINNO:n malli toimii Pasilan Studiot -hankkeen työkaluna yhteistyön rakentamisessa, sekä uusien innovaatioiden saattamisessa markkinoille.

Malli pohjautuu esiselvitystyöhön, jossa kartoitetaan olemassa olevia malleja (8 kpl) ja sovelletaan kerättyä tietoa Pasila Studiot -toimintaympäristöön. Benchmark-kohteina toimivat mm. Aalto yliopiston SimLab ja EIT ICT Lab, Hub-verkosto, Metropolian Minno, Digitan Camp Berlin, eurooppalainen verkosto PICNIC, sekä kanadalainen naisyrittäjien innovointikeskus Verity.

Tulos julkaistaan esiselvitysraporttina, joka rohkaisee suunnittelemaan innovaatiohakuisia yhteistyömuotoja ja antaa ideoita ja välineitä, sekä innovaatioprosessin toteuttamiseen, että tuote- tai palveluinnovaatioiden ketterään testaukseen ja saattamiseen osaksi yritystoimintaa. Selvityksen aineisto kerätään desktop-työskentelynä.

Tutustu nyt CoINNO-esiselvityksen loppujulkaisuun (pdf).

CoINNO oli mukana InnoFest-tapahtumassa Metropolian Leppävaarassa 07.11.2014.
Tapahtuman verkkosivut: www.innofest.fi

Vuoden 2014 aikana toteutettava CoINNO oli Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Tietoa nykyisestä CoInno-hankkeesta
Hankkeen wiki-sivut

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)