Etnovoimala

Hanke on päättynyt.

Hanke tukee kolmansista maista Suomeen muuttaneiden, ei pakolaistaustaisten ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista.

Etnovoimalan tavoitteena on kolmansista maista muuttaneiden perheiden ja perheenjäsenten haavoittuvuuden tunnistaminen ja heitä tukevien kotouttamismenetelmien kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ja käynnistetään perheen toimintakykyä edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä ETNOVOIMALA-toiminta. Lisäksi luodaan eri toimijoiden yhteistoimintaverkosto palvelujen vaikuttavuuden ja perheiden osallisuuden lisäämiseksi.

Kokonaisvaltainen tuki edellyttää monialaista haavoittuvuutta tunnistavaa toimintaa ja eri toimijasektorien välisen verkostotyön kehittämistä (perhe, koulu, sosiaalitoimi sekä etniset järjestöt). Hankkeessa rakennetaan ryhmätoimintamenetelmiä, joissa vanhempien ja lasten kotoutumista tuetaan perhelähtöisesti.

Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Alkuperäinen hanke toimii ajalla 1.3. 2012-30.6.2013, ja sille on myönnetty jatkorahoitusta 1.7.2013. alkaen.

Hankkeen ensimmäisen osan päätösseminaari järjestettiin 6.5.2013, ja sen loppujulkaisu ilmestyy syyslukukauden 2013 aikana.

Hankkeen omat verkkosivut

Kotouttamisrahasto – Tukea kotoutumiseen – Euroopan unioni.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)