Food SystemiCity: Incubator for systemically sustainable City Solutions

Pilotointiprosessi systeemisesti kestävien ruokaratkaisuiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen käyttäjälähtöisesti ja urbaaniin ympäristöön.

Tavoitteemme

Food SystemiCity -ohjelma kokoaa yhteen startupit, tutkijatiimit, isot yritykset, maataloustuottajat ja kaupungin toimijat, joilla on mahdollisuus yhdessä luoda uusiin kytköksiin perustuvaa liiketoimintaa lokaalin urbaanin ruokajärjestelmän rakentamisessa.​

Ohjelmassa kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan uusi poikkisektorinen malli ja toimintatapa systeemisten kestävyysinnovaatioiden/-ratkaisujen/tarjoamien synnyttämiseen kaupunkikontekstissa.

Ohjelma tuottaa tulokseksi uuden prosessimallin systeemisesti kestävien ruokaratkaisuiden pilotointiin, eli kehittämiseen ja kaupallistamiseen käyttäjälähtöisesti ja urbaaniin ympäristöön.

Ohjelma fasilitoi

  • Näitä toimialoja kytkevien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ruokajärjestelmän kestävyysmurroksessa
  • uusiin kytköksiin perustuvien uusien ratkaisujen yhteiskehittämistä (ideointi ja konseptointi) toimijoiden kesken​
  • Systeemisten ratkaisujen KV-mentoreiden hakemista kehittäjätiimeille/case-projekteille​ -pilotointimahdollisuuksien löytämistä tiimeille/caseille (PK-seudun testbedit)​ kaupungin ”byrokratian” kehittämistä esteestä mahdollistajaksi
  • Yhteistarjoamien potentiaalin evaluointia (kestävyys ja liiketoimintapotentiaali)​
  • Systeemiajattelun kehittämistä kaikille toimijoille – edistetään järjestelmämuutosten liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumista myös hankkeen jälkeen​

Toteutamme hankkeen yhdessä

Pääkoordinaattorina toimii Helsingin yliopisto. Hanketta toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, VTT ja Aalto-yliopisto.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Timo Nykopp
Timo.Nykopp [at] metropolia.fi (Timo[dot]Nykopp[at]metropolia[dot]fi)