Food Traceability & Safety Technology Center -hanke

Hanke on päättynyt.

Electria-tutkimusyksikkö käynnisti uuden elintarviketurvallisuusteknologian klusterin muodostamiseen tähtäävän 2,5 vuotisen hankkeen elokuussa 2011.

Hankkeen tavoitteena on uuden kehitysalustan ja pk-yritysten, tutkimuksen ja valvonnan klusterin rakentaminen ja sen toiminnan käynnistäminen Vantaalla. Hankkeessa rakennettava showroom kokoaa yhteen elintarviketurvallisuuden teknologiaratkaisuja tarjoavien yritysten tuotteita ja luo demonstraation teknologioiden hyödyntämisestä raaka-ainelähteiltä toimitusketjun eri vaiheiden läpi aina kotitalouksiin ja kuluttajalle saakka. Tavoitteena on:

  • Yhdistää osaamiskeskuksia sekä elintarvikeketjun eri osien teknologioita, ja tätä kautta mahdollistaa uusia innovaatioita, synnyttää uutta liiketoimintaa. Teknologian innovatiivisuus muodostuu pk-yritysten yhteistyöstä ja koko elintarvikeketjun kattavasta ajattelusta, sen sijaan että keskityttäisiin yhteen osaan tuotantoketjua.
  • Vahvistaa alan yritysten & työpaikkojen syntymistä uusia toimintamalleja luomalla
  • Edistää suomalaisen Food Safety -alan osaamisen vientiä ja kansainvälistymistä (näkyvyys, investoinnit Suomeen)
  • Tarjota neutraali alusta, jonka kautta teknologiatarjoajat ja asiakkaat sekä tutkimus voivat kommunikoida
  • Tuoda Etelä-Suomen alueelle kansainvälistä kiinnostusta ja vierailijoita -showroom
  • Toimia yhtenä Vantaa Business Labs –klusterina ja yhteistyössä muiden klustereiden kanssa
  • Food Traceablity & Safety Technology Center jatkaa toimintaansa samoin periaattein projektin jälkeen

Rahoittajat: Etelä-Suomen EAKR, Vantaan Innovaatioinstituutti

Hanke on osa laajempaa Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi –hanketta, partnereina Helsinki Business & Science Park, Vantaan Innovaatioinstituutti, Palmenia/Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto.

Electria Factory

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)